Název:

Programovací seminář

Zkratka:IPS
Ak.rok:2016/2017
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:020006
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:08010010
Garant:Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.
Osnova seminářů:
 DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:
 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. (cvičení viz níže)
 5. (cvičení viz níže)
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. (cvičení viz níže)
 10. (cvičení viz níže)
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Stránkování na žádost, výpadky stránek
 13. Zápočtová písemka
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. -
 2. -
 3. -
 4. cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem)
 5. řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem)
 6. -
 7. -
 8. -
 9. cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem)
 10. řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem)
 11. -
 12. -
 13. -
Průběžná kontrola studia:
  
 • 10 bodů za každou úlohu řešenou ve dvojici, celkem 20
 • 80 bodů zápočtová písemka
Podmínky zápočtu:
  Zápočet je udělen při získání minimálně 50 bodů za semestr.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239