Název:

Angličtina pro IT

Zkratka:AIT
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT:
 • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
 • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Vhodné pro studenty, kteří získali v jazykovém testu nejméně 51 bod, a nebo mají za sebou úspěšnou BAN4.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
 • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
 • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
 • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
 • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Tento předmět splňuje úroveň B2 evropského referenčního rámce.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. The computer - hardware.
 2. The desktop, graphical user interface.
 3. The Internet, the World Wide Web.
 4. E-mail.
 5. Computer related problems, computing support.
 6. Data mining.
 7. Security and privacy on the Internet, cybercrime.
 8. Programming
Literatura studijní:
 
 • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology
Průběžná kontrola studia:
  Nejméně 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.73.72