Název:

Bioinformatika

Zkratka:BIF
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:581601214
Garant:Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Hon Jiří, Ing. (UIFS)
Musil Miloš, Ing. (UIFS)
Puterová Janka, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět základním principům v oblasti molekulární biologie z pohledu informatiky. Obdržet znalosti o používaných výpočetním algoritmech a přístupech. Získat schopnost navrhovat nové efektivní metody pro analýzu biologických dat.
Anotace:
  Předmět uvádí studenty do základních principů molekulární biologie z pohledu informatiky, představuje výpočetní algoritmy pro analýzu biologických dat, uvádí jejich složitost a ukazuje směr, jak efektivně navrhovat metody nové. Zejména budou diskutovány následující oblasti: metody pro prohledávání biologických sekvencí, evoluční modely, způsoby konstrukce vývojových stromů, algoritmy pro rozpoznávání genů s využitím strojového učení a přístupy pro predikci 2D a 3D struktury proteinů. Výklad je doplněn praktickými ukázkami s využitím dostupných databází biologických dat.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti budou schopni pracovat s rozsáhlými databázemi biologických dat a navrhovat nové efektivní algoritmy pro jejich analýzu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Pochopení vztahu mezi počítači a vybranými molekulárními procesy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do bioinformatiky
 2. Základy molekulární biologie z pohledu informatiky
 3. Nástroje molekulární biologie
 4. Databáze biologických dat
 5. Zarovnání sekvencí, dynamického programování, BLAST, FASTA
 6. Evoluční modely
 7. Konstrukce fylogenetických stromů
 8. Sestavování fragmentů DNA
 9. Genomika a rozpoznávání genů
 10. Proteiny a predikce jejich struktury
 11. Výpočet sekundární struktury RNA
 12. Proteomika, regulační sítě
 13. Polymorfizmus genů a diverzita
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Databáze biologických dat
 2. Analýza genomových sekvencí
 3. Zarovnání sekvencí
 4. Konstrukce fylogenetických stromů
 5. Hledání genů
 6. Analýza struktury proteinů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Studenti vypracují projekt související s tematikou předmětu. Hodnotit se bude realizace, prezentace a dokumentace projektu.
Literatura referenční:
 
 • Dan K. Krane, Michael L. Raymer: Fundamental Concepts of Bioinformatics, ISBN: 0-8053-4633-3, Benjamin Cummings 2003.
 • Fatima Cvrčková: Úvod do praktické bioinformatiky, ISBN: 80-200-1360-1, Academia, 2006.
 • Neil C. Jones, Pavel A. Pevzner: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, ISBN: 0262101068, MIT Press, 2004.
 • Andreas D. Baxevanis, B. F. Francis Ouellette: Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, ISBN: 0-471-47878-4, Wiley-Interscience, 2005.

Literatura studijní:
 
 • Jacques Cohen: Bioinformatics - An introduction for Computer Scientists, ACM Computing Surveys, 2004, Vol. 36, No. 2, p. 122-158.
 • Jean-Michel Claverie, Cedric Notredame: Bioinformatics for Dummies, ISBN: 0-7645-1696-5, Wiley Publishing, Inc., 2003.
 • Yi-Ping Phoebe Chen: Bioinformatics Technologies, ISBN: 3540208739, Springer, 2005.
 • Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie, ISBN: 80-902906-0-4, Espero Publishing, 1998.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální zkouška, projekt, úkol z počítačového cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Nejsou.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254