Název:

Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)

Zkratka:C3P
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina M
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:005200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH) (C2P), UIFS
Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) (C1P), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologiemi a praktickými přístupy potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Studenti se seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Postupy si následně vyzkouší při praktické diagnostice přepínačů a směrovače. Zaměří se na základní chování prvků STP a VLAN, směrování a zabezpečení dat.
Anotace:
  Přehled metodologií a praktických přístupů potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Nástroje pro diagnostiku, IOS diagnostic tools, SNMP, NetFlow, packet capturing. Diagnostika přepínačů, STP, VLAN sítě. Diagnostika a ladění směrování EIGRP, OSPF, BPG a redistribuce dat. Správa zabezpečení pomocí Cisco IOS Security a Cisco IOS Firewall. Sledování hlasové komunikace a přenosů IPv6.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování kurzů CCNP1 ROUTE a CCNP2 SWITCH.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti pochopí základní přistupy a metodologie pro diagnostiku počítačových sítí. V laboratoři si vyzkouší sledování chyb na přepínačích a směrovačích, použití diagnostických nástrojů a služeb IOS pro detekci chyb. Budou umět použít tyto nástroje pro diagnostiku STP, VLAN, směrovacích protokolů a nastavení bezpečnosti zařízení.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod do diagnostiky sítí. Proces odhalování chyb.
 2. Nástroje pro odhalování chyb, IOS Diagnostic Tools, Packet Capturing, SNMP, NetFlow.
 3. Základní diagnostika přepínačů, VLAN, STP.
 4. Pokročilá diagnostika přepínačů a směrovačů, směrování VLAN, sledování záložních zařízení HSRP, VRRP, GLBP.
 5. Diagnostika směrovacích protokolů, EIGRP, OSPF.
 6. Diagnostika směrovacích protokolů, BGP. Zvyšování výkonu směrování.
 7. Diagnostika zabezpečení Cisco zařízení, Cisco IOS Security, Cisco IOS FIrewall, ACLs.
 8. Sledování chyb u služeb NAT a DHCP.
 9. Diagnostika hlasových přenosů a video přenosů.
 10. Diagnostika sítí IPv6, konfigurace, tunelování, směrování OSPFv3, RIPng.
 11. Diagnostika aplikačních služeb, optimalizace. Použití NetFlow, IP SLA, QoS a NBAR.
 12. Diagnostika VPN sítí.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.145.45.143