Název:

Grafické a multimediální procesory

Zkratka:GMU
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GMU/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600818
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60001228
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Kula Michal, Ing. (UPGM)
Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Tóth Michal, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Nahrazuje:
Grafické procesory (GMP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s obvodovou podporou a implementací grafických a multimediálních operací, transformací a komprese obrázků, a dále s využitím jazyků OpenCL a OpenGL k zpracování obrazové informace. Nově byl zařazen prostředek CUDA pro programování GPGPU.
Anotace:
  Úvod, základní koncepce. Architektura grafické karty,  CUDA. OpenCL. Barevné modely, CIE, TV standardy, historie. Grafické systémy, pipeline a paralelizace. OpenGL. MM systémy, historie. Optimalizace výpočtu. Digitální kamery, QR kódy. Grafické systémy SGI, GF7800 a další. Transformace - ortogonalita, Haarova transformace, příklad JPEG. Celočíselná kosinová transformace. Paměti s přidanou logikou. Mapování a komprese textur. Pixelové interpolace. MMX, SSE, AVX. Waveletová transformace. Kódování faxu. Černobílé zobrazení, JBIG, míry zkreslení, hrací konzoly.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s obvodovou podporou grafických a multimediálních operací a s programováním těchto operací v jazyku OpenCL a prostředím CUDA.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, základní koncepce. Architektura grafické karty,  CUDA.
 • OpenCL.
 • Barevné modely, CIE, TV standardy, historie. Grafické systémy, pipeline a paralelizace.
 • OpenGL.
 • MM systémy, historie.
 • Optimalizace výpočtu.
 • Digitální kamery, QR kódy.
 • Grafické systémy SGI, GF7800 a další.
 • Transformace - ortogonalita, Haarova transformace, příklad JPEG.
 • Celočíselná kosinová transformace. Paměti s přidanou logikou.
 • Mapování a komprese textur. Pixelové interpolace. MMX, SSE, AVX.
 • Waveletová transformace. Kódování faxu.
 • Černobílé zobrazení, JBIG, míry zkreslení, hrací konzoly.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • 12 bodů
  1. Úvod do OpenCL
  2. Paměťový model OpenCL
  3. Komunikace mezi OpenCL a OpenGL
  4. OpenGL a jeho využití pro paralelizaci
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadání projektů, 28 bodů.
Literatura referenční:
 
 • Foley J.D., van Dam A., Feiner S.K., Hughes J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice, Addison Wesley, 1990
 • Rao K.R., Hwang J.J.: Techniques & Standards for Image, Video & Audio Coding, Prentice Hall, 1996
 • Další aktuální literatura a firemní zdroje.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
Kontrolovaná výuka:
  Absolvování cvičení a vypracování projektů.
Průběžná kontrola studia:
  Absolvování cvičení a vypracování projektů.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování cvičení a vypracování projektů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.145.38.157