Název:

Prostředí distribuovaných aplikací

Zkratka:PDI
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600620
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:551510020
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.
Anotace:
  Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prsotředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků
Osnova přednášek:
 
 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Model pro distribuované výpočty
 3. Logický a fyzický čas
 4. Globální stav
 5. Skupinová komunikace
 6. Detekce ukončení
 7. Vzájemné vyloučení
 8. Konsensus v DS
 9. RPC, XML-RPC, CORBA, Real-time CORBA, Java RMI
 10. SOA, SOAP a Enterprise aplikace
 11. Cloud Computing
 12. Complex Event Processing
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.
Literatura referenční:
 
 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931
Literatura studijní:
 
 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
 • vybrané vědecké články
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocenný projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  
 • zápočet není udělován/vyžadován
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198