Název:

Periferní zařízení

Zkratka:IPZ
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPZ/public/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:350202
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6530005
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Herrman Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Stareček Lukáš, Ing. (UPSY)
Straka Martin, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh číslicových systémů (INC), UPSY
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů. Prezentovat principy komunikace mezi procesorem a řadiči periferních zařízení. Popsat principy činnosti systémových sběrnic, zaměřit se na PCI a PCI Express). Popsat principy řízení periferních operací, podrobně popsat některé typy periferních rozhraní (Centronics a jeho vývojové typy, rozhraní diskových pamětí, rozhraní SCSI, USB, Firewire). Podrobně seznámit studenty s principy konstrukce periferních zařízení (pevné disky, zobrazovací jednotky).
Anotace:
  Pozornost je zaměřena na principy konstrukce a řízení periferních zařízení a jejich řadičů. Začlenění řadiče periferního zařízení do architektury počítače, komunikace s procesorem. Popis a využití systémové a V/V sběrnice pro řízení periferních operací: komunikace na systémové sběrnici, principy přidělování sběrnice, přímý přístup do paměti, obsluha žádosti o přerušení. Diskové paměti, metody záznamu, konstrukce diskové paměti, parametry, komunikace mezi řadičem a diskovou pamětí, registrový model diskové paměti. Zobrazovací jednotky, grafické adaptéry, struktura adaptéru, vývojové typy. Principy komunikace mezi řadičem periferního zařízení a periferním zařízením, příklady rozhraní: paralení ATA, sériové ATA, USB, Centronics a jeho vývojové typy, SCSI, rozhraní monitoru, SCSI.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost konstrukce číslicových obvodů a komponent počítačů, znalost základních principů komunikace na systémové sběrnici.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí používat poznatky získané při předcházejícím studiu předmětů zaměřených na konstrukci počítačů. Budou seznámeni s klasickými ale také novými technologiemi řízení periferních zařízení a jejich konstrukcí. Naučí se pracovat s těmito informacemi a používat je při dalších činnostech jako je návrh externích adaptérů, příp. konstrukce ovladačů periferních zařízení. Budou seznámeni s vývojovými trendy uplatňovanými při vývoji periferních zařízení a jejich využití ve výpočetním systému.
Osnova přednášek:
 
 • Typy periferních zařízení, jejich funkce ve výpočetním systému.
 • Funkce řadiče periferního zařízení, jeho pozice v architektuře počítače.
 • Funkce systémové sběrnice při realizaci periferní operace.
 • Sběrnice PCI, PCI-X, PCI-Express.
 • Grafické adaptéry, monitory. AGP.
 • Monitory CRT, LCD, rozhraní DVI.  
 • Rozhraní SPP, EPP, ECP, RS 485, RS 422.
 • Diskové paměti, metody záznamu, řízení, logická struktura pevného disku.
 • Vývoj rozhraní diskových pamětí.
 • Optické paměti, techniky záznamu.
 • Rozhraní IDE, SATA.
 • Principy technik TMDS, diferenciální spoje.
 • USB. Firewire.  
Literatura referenční:
 
 • William Buchanan: Applied PC, Interfacing, Graphics and Interrupts, Addison-Wesley, 1996, Anglie, ISBN 0-201-87728-7, 383 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran
 • Friedhelm Schmidt: SCSI Bus & IDE Interface, Addison-Wesley, 1998, Anglie, ISBN 0-201-17514-2, 396 stran
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška: 25 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška: 70 bodů
 • Projekt: 5 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 3.84.139.101