Název:

Dějiny designu 1 - letní

Zkratka:IDDL (FAVU DEDE1-L)
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Přednášející:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
Prerekvizity: 
Dějiny designu 1 - zimní (IDDZ), FIT
 
Cíle předmětu:
  Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Anotace:
  Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepovinnou prerekvizitou je úspěšné absolvování úvodního předmětu "IDDZ - Dějiny designu 1 - zimní" v zimním semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Historie grafického a průmyslového designu a jejich formování po 2. světové válce.
Osnova přednášek:
 
 1. Typografické experimenty od konce 19. století po 1. svitovou válku (Mallarmé, Apollinaire, futurizmus, dadaizmus).
 2. Český kubizmus v užitém umění.
 3. Bauhaus (1).
 4. Bauhaus (2)
 5. Ruská avantgarda.
 6. Moderna v Holandsku.
 7. Moderna v Čechách a ve střední Evropě.
 8. Art déco.
 9. Art déco.
 10. Meziválečný design v USA (1).
 11. Meziválečný design v USA (2).
 12. Závěrečná rekapitulace.
Literatura studijní:
 
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II
 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 • Sparke, P.: Století designu
Kontrolovaná výuka:
  Přednášky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.84.139.101