Název:

Architektura a programování paralelních systémů

Zkratka:ARC
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60100624
Garant:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Budiský Jakub, Ing. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Čudová Marta, Ing. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Kukliš Filip, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Orientovat se v nabídce paralelních systémů, umět posoudit komunikační a výpočetní možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost paralelních aplikaci. Seznámit se s nejdůležitějšími prostředky paralelního programování (MPI, OpenMP), naučit se je prakticky používat a řešit problémy paralelně.
Anotace:
  Předmět pokrývá architekturu i programování paralelních systémů s funkčním a datovým paralelismem. Nejdříve je pojednáno o teorii paralelních systémů a paralelizaci programů. Následuje výklad programování systémů se sdílenou pamětí v prostředí OpenMP a popis nejrozšířenějších mnoho-jádrových multiprocesorů SMP i pokročilých systémů DSM NUMA. Pokračuje výklad programování pro systémy se zasíláním zpráv ve standardizovaném rozhraní MPI. Propojovací sítě jsou probrány samostatně a po té jejich uplatnění ve svazcích, mnoho-jádrových čipech i v nejvýkonnějších systémech.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Von Neumannova architektura počítače, paměťová hierarchie, paměti cache a jejich organizace, programování v JSI a v C/C++.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled principů výstavby paralelních systémů a propojovacích sítí, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Přehled o možnostech paralelizace základních technických úloh, znalost paralelního programování v MPI a v OpenMP. Praktické zkušenosti s prací na superpočítačích Anselm a Salomon.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Znalost možností a omezení paralelního zpracování, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Jazyková výbava pro komunikaci a synchronizaci procesů/vláken. Kompetence v technických a programových prostředcích pro náročné vědecké výpočty a simulace.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do paralelního zpracování.
 2. Vzory pro paralelní programování.
 3. Programování se sdílenou pamětí - úvod do OpenMP.
 4. Synchronizace nejen v OpenMP, analýza výkonnosti. 
 5. Sdílená paměť a koherence pamětí cache.
 6. Komponenty symetrických multiprocesorů.
 7. Architektury CC-NUMA DSM.
 8. Rozhraní zasílání zpráv MPI.
 9. Kolektivní komunikace, komunikátory a diskové operace. 
 10. Propojovací sítě: topologie a směrovací algoritmy.
 11. Propojovací sítě: přepínání, řízení toku, zpracování zpráv a výkonnost.
 12. Architektury se zasíláním zpráv, současné super-počítačové systémy. Distribuované souborové systémy.
 13. Datově paralelní architektury a programování.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Práce se superpočítačem Anselm a Salomon
 2. Paralelizace na systémech se sdílenou pamětí: smyčky, sekce
 3. Paralelizace na systémech se sdílenou pamětí: tasky, zámky
 4. Paralelizace na systémech s distribuovanou pamětí: párové komunikace
 5. Paralelizace na systémech s distribuovanou pamětí: Kolektivní komunikace
 6. Paralelní vstup výstup,  debuggery, profilery a tracery
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Vývoj aplikace na SMP v OpenMP na NUMA uzlu superpočítače.
 • Paralelní program v MPI superpočítači.
Literatura referenční:
 
 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 912 s., ISBN: 9780123747501 
 • Pacecho, P.: Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufman Publishers, 2011, 392 s., ISBN: 9780123742605 

Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v alternativní termín (pondělí nebo pátek)
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní civčení
Průběžná kontrola studia:
  Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 13 hodin, bodovaná počítačová cvičení, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
  Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163