Název:

Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE)

Zkratka:C1P
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina N
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:005200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04403620
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Přehled technologií pro směrování ve WAN sítích. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. IPv6. Propojování a směrování pobočkových LAN sítí pomocí širokopásmového připojení.
Anotace:
  Předmět seznamuje studenty praktickým způsobem s problémy směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systému, redistribuce směrovacích informací. Zabývá se také nasazením protokolu IPv6 v Internetu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích a naučí se je konfigurovat. Naučí se rozlišovat mezi vnitřními (interior) a vnějšími (exterior) směrovacími protokoly a převodem směrovacích informací mezi těmito systémy. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-902 ROUTE.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí konfigurovat a optimalizovat velké sítě, přenášet a filtrovat směrovací informace. Naučí se konfigurovat protokoly EIGRP, OSPF a BGP, včetně jejich vzájemného propojení. Umí nakonfigurovat připojení pobočkové sítě. Umí nastavit internetové spojení pomocí protokolu IPv6, znají protokoly pro směrování IPv6.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod do technologií rozlehlých sítí.
 2. Směrování EIGRP, sousedství, topologie, konvergence.
 3. Směrování EGIRP, sumarizace cest, filtrování.
 4. Protokol OSPF pro více oblastí.
 5. Typy LSA pro OSPF, výběr nejlepší cesty, sumarizace, filtrování.
 6. Virtuální linky protokolu OSPF. Směrování u Frame Relay.
 7. Redistribuce dat směrovacích protokolů uvnitř autonomního systému.
 8. Směrovací mapy, distribuční seznamy, směrování podle SLA.
 9. Protokol BGP, externí a interní BGP, filtrování cest.
 10. Atributy cest u BGP, výběr nejlepší cesty.
 11. IPv6, adresování, směrování a redistribuce.
 12. Směrování u pobočkových směrovačů. Tunelové spojení IPsec, PPPoA, GRE.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný písemný test.
Literatura referenční:
 
 • Wendell Odom: CCNP Route 642-902 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové text v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná cvičení se nenahrazují.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 36 bodů).
 • Challenge lab (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 34 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30