Název:

Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)

Zkratka:C2P
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina C
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:005200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0440560
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.
Anotace:
  Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-813 SWITCH.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Funkce přepínačů L2 a L3, tabulka TCAM, konfigurace portů.
 2. Virtuální sítě LAN, trunky, protokol VTP. Agregace linek pomocí technologie EtherChannel.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Vícevrstevné přepínání, CEF.
 5. Zálohování přepínačů pomocí technologií HSRP a GLBP.
 6. Challenge lab.
 7. IP Telefonie - konfigurace PoE, hlasové VLAN, nastavení kvality služeb pro hlasové přenosy.
 8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru. 
 9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
 10. Zabezpečení přepínačů: 802.1x, DHCP snooping, kontrola ARP.
 11. Zabezpečení VLAN sítí - filtrovací seznamy ACL, privátní VLAN.
 12. Dokončení cvičení a modulových testů.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura referenční:
 
 • David Hucaby: CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na laboratorních cvičení.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na laboratorních cvičení (max. 36 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 34 bodů).
 • Challenge lab (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.
 • Laboratorní cvičení jsou bez náhrady.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.30.186