Název:

Autorská práva - zimní

Zkratka:IAPZ (FAVU AUP-Z)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU)
Přednášející:Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Osvojit si teoretické i praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
Anotace:
  Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).
Osnova přednášek:
 
  1. Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
  2. Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
  3. Systém získávání relevantních informací.
Literatura studijní:
 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících, 2004
Kontrolovaná výuka:
  Přednášky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84