Název:

Internetové aplikace

Zkratka:WAP
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina D
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/WAP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Pastushenko Olena, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výmenu dat.
Anotace:
  Internetové standardy a protokoly. Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové. Technologie výstavby stránek v HTML včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript. Jazyk PHP.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  počítačové sítě, Internet, protokoly
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost principů všech typů internetových aplikací. Pokročilejší znalost jejich vytváření.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do internetových sítí a webu, protokoly TCP/IP, DNS, URI.
 2. Protokol HTTP, MIME.
 3. SGML - pojem dokumentu a jeho typu, definice typů dokumentů, XML. DTD.
 4. XML - technologie definice typů dokumentů XSD, metodologie XML, transformace XSLT.
 5. HTML, DOM - Document Object Model.
 6. CSS.
 7. JavaScript: úvod.
 8. Klientský JavaScript - dynamické generování stránek, ovládání událostí.
 9. TypeScript - JSON, AJAX, NodeJS.
 10. Webová aplikační rozhraní a webové služby.
 11. ASP.NET.
 12. Obecné internetové aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.
Literatura referenční:
 
 • Pilgrim, M.: Ponořme se do HTML5, CZ.NIC, z. s. p. o., Praha 2014, 278 str., ISBN 978-80-905802-6-8.
 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Flanagan, D.: JavaScript - kompletní  průvodce, Computer Press 2002 Praha,  825 s., ISBN 80-7226-626-8
 • Beazey, D.M.: Python - podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python, Neocortex 2002 Praha, 429 s., ISBN 80-86330-05-2
Literatura studijní:
 
 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Komplexní sada elektronických opor
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.85.162.213