Název:

Zpracování obrazu

Zkratka:ZPO
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Navazující:
Počítačové vidění (POVa), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Anotace:
  Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, reprezentace obrazu, pořizování obrazu (9.2. Zemčík slajdy)
 2. Lineární filtrace, Diskrétní transformace obrazu, vztah k filtraci (16.2. Zemčík slajdyslajdydemo )
 3. Diskrétní transformace obrazu-pokračování, FFT,  (Zemčík 23.2. slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (2.3. Beran slajdy,demo.zip)
 5. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (9.3. Španěl slajdy)
 6. DCT, Wavelety (16.3. Bařina slajdy)
 7. Detekce hran, segmentace (23.3. Beran  slajdypříklady)
 8. Velký pátek - státní svátek (30.3.)
 9. Test Vodoznaky (watermarks) (6.4. Mlích slajdy
 10. Převzorkování, warping, morphing (13.4. Zemčík slajdy)
 11. Matematická morfologie, analýza pohybu (20.4. Španěl slajdy)
 12. Závěr, akcelerace zpracování obrazu (host, bohužel, odřekl(27.4. Zemčík)
 13. Různé, obhajoby projektů (4.5. Beran)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu
Literatura referenční:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1
Literatura studijní:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3
Průběžná kontrola studia:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje test (10 bodů), bodované úlohy (celkem 10 bodů), které nemají náhradní termín, individuální projekt (29 bodů) a závěrečnou zkoušku (51 bodů, minimálně 17 pro absolvování). Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157