Název:

Autorská práva - letní

Zkratka:IAPL (FAVU AUP-L)
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky IAPL ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU)
Přednášející:Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
Prerekvizity: 
Autorská práva - zimní (IAPZ), FIT
 
Cíle předmětu:
  Rozšíření osvojení si teoretických i praktických informací souvisejících s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
Anotace:
  Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Povinnou prerekvizitou je úspěšné absolvování úvodního předmětu "IAPZ - Autorské právo - zimní" v zimním semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).
Osnova přednášek:
 
  1. Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
  2. Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
  3. Systém získávání relevantních informací.
Literatura studijní:
 
  • Helena Chaloupková, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících, 2004
Kontrolovaná výuka:
  Přednášky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123