Název:

Dějiny designu 1 - zimní

Zkratka:IDDZ (FAVU DEDE1-Z)
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky IDDZ ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.Předmět se otevírá 1x za 2 roky - nejbližší otevření 2019/2020.
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Přednášející:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Anotace:
  Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.
Osnova přednášek:
 
 1. Vymezení předmětu "dějin designu", jeho rozdílné interpretace. Grafický a průmyslový design.
 2. "Proto-design": Historické formování některých aspektů designu v předprůmyslové éře.
 3. První průmyslová revoluce, krize koncepce užitého umění a zrod profese designera.
 4. Vynález litografie a zrod plakátu.
 5. Reformní hnutí 2. poloviny 19. století (1).
 6. Reformní hnutí 2. poloviny 19. století (2).
 7. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (1).
 8. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (2).
 9. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (3).
 10. Alfons Mucha a secese v Čechách.
 11. Peter Behrens a zrod Corporate Identity.
 12. Raná moderna.
Literatura studijní:
 
 1. Sparke, P.: Století designu
 2. Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 3. Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II
Kontrolovaná výuka:
  Lze očekávat ověřovací písemný test z probrané látky, a pro připuštění ke zkoušce je potřebná úspěšnost 80% a více.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233