Název:

Dějiny designu 2 - zimní

Zkratka:ID2Z (FAVU DEDE2-Z)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky ID2Z ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Výuka probíhá blokově a pouze ve dnech: 5. 10., 19. 10., 2. 11. a 16. 11. 2018
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Přednášející:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Anotace:
  Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.
Osnova přednášek:
 
 1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
 2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
 3. Skandinávsky design.
 4. Hochschule fur Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
 5. Polský plakát.
 6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
 7. Zdenik Kováo a "Kováoova škola".
 8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
 9. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 11. Poválečný japonský grafický design.
 12. Italská "nová vlna".
Literatura studijní:
 
 1. Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 2. Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II
Kontrolovaná výuka:
  Lze očekávat ověřovací písemný test z probrané látky, a pro připuštění ke zkoušce je potřebná úspěšnost 80% a více.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.143.239