Název:

Multimédia v počítačových sítích

Zkratka:IMU
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.volitelný
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04020400
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Zástupce garanta:Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Signály a systémy (ISS), UPGM
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.
Anotace:
  Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Absolvované předměty IPK a ISA
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.
Proč je předmět vyučován:
  Studenti se naučí principy IP telefonie, streamování a videokonferenčních přenosů. V laboratoři si vyzkouší typické scénáře zapojení. Uplatní se jako správce a návrháři systémů pro IP telefonii, streamování dat či video konference.
Osnova přednášek:
 
 1. Základy konfigurace Cisco zařízení. Ústředna CME.
 2. Základy IP telefonie. Konfigurace ústředny CME.
 3. IP telefonie H.323
 4. IP telefonie SIP
 5. Konfigurace Asterisk. Brány do mobilních sítí.
 6. Bezpečnost VoIP.
 7. Multimédia, streaming, MPEG-TS.
 8. Protokoly SAP, SDP, RTSP.
 9. Protokoly RTP, RTCP. Streaming na FIT.
 10. Videokonference - úvod.
 11. Videokonference H.323.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Základní konfigurace Cisco zařízení. Ústředna Cisco Call Manager Express.
 2. Analýza přenosů CME.
 3. H.323 a GNU Gk.
 4. SIP a ústředna Asterisk.
 5. Pokročilé nastavení Asterisk. Propojení sítí VoIP.
 6. Komunikace mezi ústřednami, překódování hlasu, monitorování.
 7. Testování bezpečnosti VoIP sítí.
 8. Hardwarové MPEG-2 enkodéry, SAP, SDP.
 9. IP videokamery, RTSP, RTP, RTCP.
 10. Streaming s využitím VLC.
 11. MS Expression Encoder, YouTube.
 12. Videokonference H.323.
 13. Videokonference SIP, Skype.
Literatura referenční:
 
 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Domácí úkoly.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Domácí úlohy (až 24 bodů)
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 36 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).
Podmínky zápočtu:
  
 • Získání poloviny bodů ze cvičení a domácích úloh.
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32