Název:

Počítačové komunikace a sítě

Zkratka:IPK
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.povinný
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPK/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útzkouška - 1. oprava2019-05-28D0206 D105 09:0010:502BIA 2BIB 3BIT
Stzkouška - 2. oprava2019-06-05D105 09:0010:502BIA 2BIB 3BIT
Čtlaboratoř - Reklamace proj22019-05-09C304 13:0014:50
zkouška - řádná2019-05-17D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 11:0012:502BIA 2BIB 3BIT
 
Cíle předmětu:
  Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.
Anotace:
  Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly. Bezpečnost v počítačových sítích. Programování síťových aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Schopnost programovat a znalost programovacího jazyka C/C++. Znalost prostředí operačních systémů.  
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.
Proč je předmět vyučován:
  Internet používáme pro nejrůznější aktivity v každodenním životě. Život bez něj je pro mnoho lidí těžko představitelný. V tomto kurzu se dozvíte na jakých technických principech je Internet postaven a co jsou klíčové technologie nutné pro jeho fungování.
Osnova přednášek:
 
 1. Počítačové sítě a Internet
 2. Aplikační vrstva
 3. Programování síťových aplikací
 4. Transportní vrstva
 5. Síťová vrstva a adresování
 6. Protokoly síťové vrstvy
 7. Multicast
 8. Směrování v lokálních sítích
 9. Směrování v Internetu
 10. Sítová komunikace v datových centrech
 11. IPv6 a přechodové mechanismy
 12. Lokální sítě, Ethernet
 13. Bezdrátové a mobilní sítě
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace
Literatura referenční:
 
 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet (7th edition). Addison-Wesley, 2016.
 • Lydia Parzial, et al.:TCP/IP Tutorial and Technical Overview, IBM Redbooks, 2006.
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opravený projekt č.1 - 20 bodů 
 • Opravený projekt č.2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů 
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 15 bodů z hodnocení za semestr.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.87.147.184