Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:V pátek 14. 12. 2018 bude výuka probíhat pouze v učebně D105. Učebna D0206 bude využita pro potřeby Dne otevřených dveří na FIT.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26010016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60002020
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Zástupce garanta:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Serečun Viliam, Ing. (UIFS)
Talašová Irena, Ing. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Vrána Roman, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové komunikace a praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s konfigurací základních síťových služeb.
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student umí zapojit počítač k sítí a nakonfigurovat síťové nastavení, vyhledat a odstranit případné chyby. Student rozumí architektuře základních síťových služeb včetně moderních aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Zná a  umí používat prostředky pro správu sítí.
Proč je předmět vyučován:
  U absolventů oboru IT se očekává porozumění principům počítačové komunikace, tj. jak sítě fungují, jak se konfigurují, jak fungují nejběžnější služby a jak ověřit fungování sítě. Dále je schopen naprogramovat funkční síťovou aplikaci typu klient-server.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Systém DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby.
 6. Multimediální přenosy, videokonference.
 7. IP telefonie.
 8. Zajištění kvality služeb.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 11. Logování služeb, syslog.
 12. Monitorování toků NetFlow.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě - protokoly IPv4, DHCP, IPv6.
 3. NTP, DNS, a DNSSEC.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.129.77