Název:

Semestrální projekt

Zkratka:ISP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
* Pro osamocený "semestrální projekt" v daném akademickém roce se zadání tématu k řešení nevydává.
* Kdo si osamocený "semestrální projekt" ponechá po zrušení IBP-L, získá pak v lednu 2019 nepříjemné NEZAPOČTENO v povinném předmětu.
* Předměty ISP-Z a IBP-L tvoří blok předmětů, předmět ISP-Z je povinnou prerekvizitou pro zápis IBP-L. Kdo úspěšně obhájil "semestrální projekt" dříve (z nejrůznějších důvodů pak nedokončil téma/zadání BP v rámci pokračování v letním semestru), zapisuje již jen IBP-L: Takový diplomant se může dohodnout s bývalým vedoucím SP(+BP) na obnovení dřívějšího zadání, a nebo si může vybrat jiné zajímavé zadání BP i u zcela jiného vedoucího BP.
* V předstihu si při konzultacích se svými vedoucími SP + BP ujasněte, jak bude obhajoba SP probíhat a také, kdy obhajoba bude naplánována.
* Posledním dnem pro udělení zápočtu je pátek 2019-02-01.
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Navazující:
Bakalářská práce (IBP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z dosavadního studia.
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".
Poznámka: Úspěšný ISP je povinnou prerekvizitou pro "IBP - Bakalářská práce".
 

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7