Název:

Technika personálních počítačů

Zkratka:ITP
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITP/public/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2601600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60240160
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Grochol David, Ing. (UPSY)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s konstrukcí personálních počítačů, parametry, konstrukcí jednotlivých komponent a vývojovými trendy.
Anotace:
  Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů, V/V sběrnic, základních principech konstrukce externích adaptérů a sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s principy konstrukce personálních počítačů a určitých typických periferních zařízení. V laboratorní výuce bude pozornost zaměřena především na principy řízení periferních zařízení.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět poskytuje studentům praktické informace z oblasti konstrukce periferních zařízení, jejich řadičů a sběrnic. Tyto znalosti studenti uplatní při dalším studiu a v praxi.
Osnova přednášek:
 
 • Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 • Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 • Skalární a superskalární architektury.  
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 1.
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 2.
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. -1
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. - 2. 
 • Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 • Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 • Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 • Rozhraní Centronics, struktura, komunikace.
 • Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 • Sběrnice pro řízení periferních zařízení.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Komunikace na sběrnici ISA a využití Boot ROM.
 • Měření spotřeby PC.
 • Rozhraní VGA.
 • Pevný disk a technologie S.M.A.R.T.
 • Komunikace na sběrnici ISA a obsluha IRQ.
 • PCI a adresový dekodér.
 • Rozhraní VGA na platformě FITkit.
 • Analýza rozhraní PS/2.
Literatura referenční:
 
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran.
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran.
 • Scott Mueller: Upgrading and Repairing PCs, QUE, 2008, ISBN 0-7897-3697-7, 1556 stra.
 • Carl Hamacher, Zvonko Vranesic, Safwat Zaky: Computer Organization, McGraw Hill, 2002, ISBN 0-07-232086-9, 805 stran.
 • William Stallings: Computer Organization and architecture, designing for performance, Prentice Hall, 2006, ISBN 0-13-185644-8, 778 stran.
 • Jaroslav Horák: Bios a Setup, Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 3. aktualizované vydání. 2010. ISBN: 9788025130353. 160 stran.
 • Petr Broža: Instalujeme a konfigurujeme počítač, Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0468-0, 176 stran.
 • Jim Aspiwall: Osobní počítač na maximum, Computer Press, 2005, ISBN 80-251-1136-9, 254 stran.
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě.
Odkazy:
 
2019-01-24: Předmět se v ak.r. 2018/2019 nebude vyučovat.

Kontrolovaná výuka:
  Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška. Laboratorní cvičení bude možno nahradit v následujících týdnech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Laboratorní cvičení: 16 bodů.
 • Půlsemestrální písemná zkouška: 24 bodů.
 • Minimum bodů za aktivity během semestru není stanoveno.
 • Závěrečná písemná zkouška: 60 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106