Název:

Angličtina pro doktorandy

Zkratka:JA6D
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ)
Cvičící:Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí různých technik spjatých s dovednostmi v psaní: porozumění textů různého zaměření a následná anotace, řízené psaní a následná prezentace jsou tedy zastoupeny všechny jazykové dovednosti: čtení, psaní, ústní projev a poslech.
Anotace:
  Kurs psaní pro postgraduální a středně pokročilé studenty. V rámci kursu se procvičují dovednosti v psaní určeném pro různé akademické účely: výtah z odborného textu, psaní příspěvků do odborných časopisů, charakteristické prvky pro dopisní komunikaci, popis procesu nebo přístroje.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti a dovednosti na úrovni konverzace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, na základě poznámek rekonstruovat text, napsat anotaci, zprávu, článek, dokázat prezentovat svoji práci.
Osnova přednášek:
 
 1. Základní druhy psaného projevu
 2. Zásady ústní prezentace
 3. Charakteristické rysy odborného stylu
 4. Kompozice odborného článku
 5. Prostředky ke spojování myšlenek
 6. Způsob výstavby odstavce
 7. Způsob využití citací a odkazů
 8. Charakteristické rysy anotace
 9. Udržení logického pořadí ve výstavbě textu
 10. Charakteristické rysy popisu
 11. Efektivní využití zdrojových materiálů
 12. Ústní prezentace doktorandů
 13. Semestrální test
Literatura referenční:
 
 • Maley, A.: Writing Intermediate, Upper-Intermediate. Oxford Supplementary Skills. OUP, 1990
 • Leki, I.: Academic Writing, Cambridge University Press, 2006
Literatura studijní:
 
 • Sparling, D.: English or Czenglish?, Praha, SPN, 1989
 • Hladký, J.: Zrádná slova v angličtině, Praha, SPN, 1990
Kontrolovaná výuka:
  
 • 75% docházka do přednášek a cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.151.87