Název:

Klasifikace a rozpoznávání

Zkratka:KRD
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáška2019-03-22L220 11:0012:50
 
Cíle předmětu:
  Porozumět pokročilým technikám a postupům v oblasti klasifikace a rozpoznávání a naučit se aplikovat algoritmy a metody v této oblasti na problémy  rozpoznávání mluvené řeči, počítačové grafiky a zpracování přirozeného jazyka. Seznámit se způsoby vyhodnocování úspěšnosti metod. Pochopit specifika diskriminativního trénování a vytváření hybridních systémů.
Anotace:
  Odhady parametrů pomocí metody maximální věrohodnosti a algoritmu Expectiation-Maximization, formulace objektivní funkce diskriminativního trénování, kritérium Maximum Mutual information (MMI), adaptace GMM modelů, transformace parametrů pro rozpoznávání, modelování prostoru parametrů pomocí diskriminativních podprostorů, faktorová analýza, kernelové techniky, kalibrace a fúze klasifikátorů, aplikace v rozponávání řeči, videa a textu.

Okruhy otázek k SDZ :
1. Odhad parametrů modelu s maximální věrohodností (Maximum Likelihood)
2. Rozložení pravděpodobnostÍ z exponenciální rodiny  (exponencial family) a postačující statistiky (sufficient statistics)
3. Model lineární regrese a jeho pravděpodobnostní interpretace
4. Bayesovské modely uvažující pravděpodobnostní rozložení (neurčitost) parametrů modelu
5. Sdružené apriorní rozložení (conjugate priors) a jejich význam v bayesovských modelech
6. Lineární diskriminační analýza (Fishers linear discriminant)
7. Rozdíl mezi generativními a diskriminativními klasifikátory; jejich klady a zápory
8. Perceptron a jeho učící se algoritmus jako příklad lineárních klasifikátorů
9. Generativní lineární klasifikátor - Gaussovský klasifikátor se sdílenou kovarianční maticí
10. Diskriminativní klasifikátor založený na lineární logistické regresi
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost statistiky, teorie pravděpodobnosti, matematické analýzy a algebry.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se v rámci předmětu seznámí s pokročilými technikami klasifikace a rozpoznávání a naučí se aplikovat  metody v této oblasti na vybrané problémy rozpoznávání mluvené řeči, počítačové grafiky a zpracování přirozeného jazyka.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si vyzkouší obecné přístupy k řešení problémů klasifikace a rozpoznávání.
Osnova přednášek:
 
 1. Odhad parametrů Gaussova rozdělení pravděpodobnosti pomocí Maximum Likelihood (ML)
 2. Odhad parametrů směsi Gaussových rozdělení pravděpodobnosti (Gaussian Mixture Model - GMM) pomocí Expectiation-Maximization (EM)
 3. Diskriminativní trénování, úvod, formulace objektivní funkce
 4. Diskriminativní trénování s kritériem Maximum Mutual information (MMI)
 5. Adaptace GMM modelů - Maximum A-Posteriori (MAP), Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR)
 6. Transformace parametrů pro rozpoznávání - základy, Principal component analysis (PCA)
 7. Diskriminativní transformace parametrů - Linear Discriminant Analysis (LDA) a Heteroscedastic Linear Discriminant Analysis  (HLDA)
 8. Modelování prostoru parametrů pomocí diskriminativních podprostorů - faktorová analýza
 9. Kernelové techniky, SVM
 10. Kalibrace a fúze klasifikátorů
 11. Aplikace v rozponávání řeči, videa a textu
 12. Presentace frekventantů kursu I
 13. Presentace frekventantů kursu II
Literatura referenční:
 
 • Bishop, C. M.: Pattern Recognition, Springer Science + Business Media, LLC, 2006, ISBN 0-387-31073-8.
 • Fukunaga, K. Statistical pattern recognition, Morgan Kaufmann, 1990, ISBN 0-122-69851-7.
Literatura studijní:
 
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (1-4), ACADEMIA Praha, 1998-2003, ISBN 80-200-1044-0.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.87.147.184