Název:

Multimédia

Zkratka:MUL
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Dne 24. 4. 2019 bude přednáška v učebně D0206.

UPDATE 2.4.2019: změna byla zrušena
Vážení studenti,

vítejte v předmětu. Prosím, pokud by něco z vysvětlení bylo nesrozumitelné nebo kdybyste měli připomínky nebo kolize, dejte nám, prosím, vědět.

Pavel Zemčík, David Bařina


Poznámka: Je otevřena i anglická verze předmětu, MULe, můžete tedy chodit i na přednášky v angličtině.
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MUL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:511010029
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Dobeš Petr, Ing. (UPGM)
Chlubna Tomáš, Ing. (UPGM)
Kobrtek Jozef, Ing. (UPGM)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM)
Teuer Lukáš, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Nahrazuje:
Multimédia (MUM), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Pozkouška - 2. oprava2019-06-03A112 12:0013:501MIT 2MIT
Útzkouška - 1. oprava2019-05-21E105 14:0015:501MIT 2MIT
Čtzkouška - řádná2019-05-09E104 15:0016:501MIT 2MIT
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do multimédií (6. 2. 2019, Zemčík, slajdy)
 2. Kompresní techniky (13. 2. 2019, Bařina, slajdy)
 3. Filtrace (20. 2. 2019, Zemčík, slajdy)
 4. Zvukové formáty (27. 2. 2019, Grézl, slajdy)
 5. Zvuková rozhraní (6. 3. 2019, Bařina, slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (13. 3. 2019, Zemčík, slajdy)
 7. Formáty obrazu (20. 3. 2019, Bařina, slajdy)
 8. Formáty videa (27. 3. 2019, Bařina, slajdy)
 9. Test, Multimediální frameworky (3. 4. 2019, Bařina, slajdy)
 10. OpenGL (10. 4. 2019, Milet, slajdy)
 11. DirectX (17. 4. 2019, Kobrtek, slajdy)
 12. Formáty a technologie TV (24. 4. 2019, hostující přednášející Novotný, slajdy)
 13. přednáška odpadá - Svátek práce (1. 5. 2019)
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Návrh FIR filtrů a jejich realizace (21. 2. 2019, Teuer)
 2. Komprese JPEG, nastavení koeficientů DCT (21. 3. 2019, Teuer)
 3. Multimediální frameworky (4. 4. 2019, Špaňhel)
 4. OpenGL (11. 4. 2019, Chlubna)
 5. DirectX (18. 4. 2019, Kobrtek)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty trvající po celou dobu kursu.
Literatura referenční:
 
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
 • Yun Q. Shi, Huifang Sun. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards. CRC Press, 1999. ISBN 978-1-4200-4979-8
 • John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
 • Iain E. G. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-470-86960-7
 • David Salomon, Giovanni Motta. Handbook of Data Compression. Springer, 2010. ISBN 978-1-84882-902-2
Literatura studijní:
 
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.163.20.123