Název:

Podnikové technologie Microsoft

Zkratka:IW4
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6004000
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Cvičící:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Pataky Štefan, Ing. (FP)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (IW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (IW3), UIFS
Navazující:
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.
Anotace:
  SQL Server: Správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence. Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětů IW1 a IW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat, řešit problémy a plánovat nasazení podnikových technologií MS Exchange a MS SQL Server.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice databázových systémů, způsobů elektronické komunikace a řešení výkonnostních a síťových problémů.
Proč je předmět vyučován:
  Chcete získat opravdu hluboké znalosti z Windows sítí, nastavování firewallů, ActiveDirectory, ale též aplikačních serverů SQL, Exchange a další? Pak jsou právě kurzy IW3 a IW4 pro vás.
Literatura referenční:
 
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.
 • Andersson, Jonas, Nuno Mota, and Mike Pfeiffer. Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Cookbook - Fourth Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Cunningham, Paul, and Brian Svidergol. Exam ref 70-345 : designing and deploying Microsoft Exchange Server 2016. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2016.
 • Elfassy, David. Mastering microsoft exchange server 2016. Place of publication not identified: Wiley-Sybex, 2016.
Literatura studijní:
 
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.
 • Andersson, Jonas, Nuno Mota, and Mike Pfeiffer. Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Cookbook - Fourth Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Cunningham, Paul, and Brian Svidergol. Exam ref 70-345 : designing and deploying Microsoft Exchange Server 2016. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2016.
 • Elfassy, David. Mastering microsoft exchange server 2016. Place of publication not identified: Wiley-Sybex, 2016.
Kontrolovaná výuka:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu, nemůžeme vám však garantovat volné místo. V případě potřeby se obraťte na cvičícího nebo garanta.
Podmínky zápočtu:
  Veškeré formy výuky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60