Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Letavay Viliam, Ing. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Polaboratoř - PDS - Oprava projektu2019-05-06C228 07:0010:50
Polaboratoř - PDS - Oprava projektu2019-05-06C228 13:0016:50
Útlaboratoř - PDS - Oprava projektu2019-05-07C228 07:0010:50
Útlaboratoř - PDS - Oprava projektu2019-05-07C228 13:0018:50
Stzkouška - 1. oprava2019-05-29D105 14:0015:501MIT 2MIT
Čtzkouška - 2. oprava2019-06-06G202 13:0014:501MIT 2MIT
zkouška - řádná2019-05-17D105 09:0010:501MIT 2MIT
cvičení2019-02-15E112 11:0011:501MIT 2MIT MGM - MSK xx
cvičení2019-03-29E112 11:0011:501MIT 2MIT MGM - MSK
zkouška - PDS - půlsemestrální zkouška2019-03-29E112 16:0017:50
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Vybrané síťové útoky.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Demonstrace průchodu paketu sítí
 2. Troubleshooting základních problémů
 3. P2P sítě Bitcoin
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.
Literatura referenční:
 
 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002. 
Literatura studijní:
 
 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.234.88.196