Název:

Základy ekonomiky podniku

Zkratka:IZEP
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UE)
Přednášející:Heralecký Tomáš, Ing. et Ing., Ph.D. (UE)
Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UE)
Cvičící:Boušková Štěpánka, Ing. Mgr. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky a základními pojmy: Podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, typologie podniků, zakládání podniku, procesy v podniku, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky, majektová a kapitálová struktura, zásoby v podniku, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, hospodářský výsledek a jeho členění.
Anotace:
  Úvod do základních pojmů ekonomiky podniku. Základní kategorie: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, činnosti podniku (výrobní, obchodní, zásobovací, finanční, investiční), podnikové početnictví (základní účetní metody, daně, rozbory), specifické ekonomiky (výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky, podniky s mezinárodní účastí).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní přehled o ekonomice podniků.
Osnova přednášek:
 
 1. Základní informace, podstata podniku a podnikání. Výklad základních pojmů.
 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
 3. Zásoby v podniku.
 4. Náklady a jejich členění.
 5. Výnosy a jejich členění.
 6. Výsledek hospodaření a jeho členění.
 7. Výrobní činnost podniku.
 8. Obchodní činnost.
 9. Investiční činnost.
 10. Finanční řízení v podniku.
 11. Strategie podniku.
 12. Podnikové početnictví.
 13. Specifické ekonomiky. Závěrečné zhodnocení.
Osnova numerických cvičení:
 Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s akcentem na procvičení následujích oblastí:
- Majetková a kapitálová výstavba podniku.
- Náklady a výnosy.
- Výsledek hospodaření a jeho členění.
- Financování podniku.
- Daně.
Literatura referenční:
 
 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.
Literatura studijní:
 
 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na cvičeních je kontrolovaná. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvod neúčasti, rozhodnout o omluvě.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast ve cvičeních spočívají v teoretické připravenosti a splnění individuálních úkolů a zadaných prací.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování kontrolního testu z probrané látky na cvičeních.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100