Název:

Zpracování obrazu

Zkratka:ZPO
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Vážení studenti,

vítejte v předmětu. Prosím, pokud by něco z vysvětlení bylo nesrozumitelné nebo kdybyste měli připomínky nebo kolize, dejte nám, prosím, vědět.

Pavel Zemčík, Víťa Beran


Poznámka: Je otevřena i anglická verze předmětu, ZPOe, můžete tedy chodit i na přednášky v angličtině.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Nosko Svetozár, Ing. (UPGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Navazující:
Počítačové vidění (POVa), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útzkouška - řádná2019-05-07D0206 12:0013:501MIT 2MIT
Stzkouška - 1. oprava2019-05-22E104 15:0016:501MIT 2MIT
Obhajoby projektů2019-05-03G202 09:0011:50
zkouška - 2. oprava2019-05-31E105 14:0015:501MIT 2MIT
Prezentace projektů2019-04-05E112 14:0016:50
Obhajoby projektů2019-05-03E112 14:0016:50
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Anotace:
  Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (8. 2. 2019 Zemčík slajdy)
 2. Pořizování obrazu (15. 2. 2019 Zemčík? slajdyslajdydemo)
 3. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 22. 2. 2019 slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (1. 3. 2019 Beran slajdy, demo.zip)
 5. Detekce hran, segmentace (8. 3. 2019 Beran slajdypříklady)
 6. Převzorkování, warping, morphing (15. 3. 2019 Zemčík slajdy)
 7. DCT, Wavelety  (22. 3. 2019 Bařina slajdy)
 8. Vodoznaky (watermarks) (29. 3. 2019 Mlích slajdy, demo)
 9. Test + prezentace stavu projektů (5. 4. 2019 Beran)
 10. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (12. 4. 2019 Španěl slajdy)
 11. přednáška odpadá - Velký pátek (19. 4. 2019)
 12. Obhajoby projektů + různé (26. 4. 2019 Beran)
 13. Matematická morfologie, analýza pohybu, závěr (3.5. Španěl slajdy)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu
Literatura referenční:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1
Literatura studijní:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemenstrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.129.77