Název:

Zpracování řečových signálů

Zkratka:ZRE
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina B
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26201212
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51140629
Garant:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Mošner Ladislav, Ing. (UPGM)
Žmolíková Kateřina, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Navazující:
Systémy zpracování řeči (SRE), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Stzkouška - 2. oprava2019-06-05E104 09:0010:501MIT 2MIT
Stcvičení2019-04-24E105 11:0012:501MIT 2MIT
Čtzkouška - řádná2019-05-16E105 15:0017:501MIT 2MIT
Čtzkouška - 1. oprava2019-05-30E104 15:0016:501MIT 2MIT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Popsat základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Podat přehled aplikací (rozpoznávání, syntéza, kódování) a informovat o praktických stránkách implementace řečových algoritmů.
Anotace:
  Aplikace počítačového zpracování řeči, číslicové zpracování řečových signálů, tvorba a slyšení řeči, úvod do fonetiky, předzpracování a základní parametry, lineárně-prediktivní model, cepstrum, určování základního tónu hlasu, kódování - časová oblast a vokodéry, rozpoznávání - DTW a HMM, syntéza. Software a knihovny pro zpracování řeči.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Pochopí základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Získají přehled o aplikacích (rozpoznávání, syntéza, kódování) a o praktických stránkách implementace řečových algoritmů. Budou schopni navrhnout jednoduchý systém pro zpracování řeči (detektor řečové aktivity, rozpoznávač několika izolovaných slov), včetně implementace do aplikačních programů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, aplikace zpracování řeči. 
 2. Číslicové zpracování řečových signálů.
 3. Tvorba a řeči a její signálový model.
 4. Předzpracování a základní parametry, cepstrum. 
 5. Lineárně-prediktivní model. 
 6. Určování základního tónu hlasu
 7. Kódování řeči - základy.
 8. Kódování řeči CELP. 
 9. Základy rozpoznávání řeči, DTW. 
 10. Skryté Markovovy modely HMM. 
 11. Systémy pro rozpoznávání řeči s velkým slovníkem (LVCSR). 
 12. Rozpoznávání mluvčího a jazyka. Využití neuronových sítí ve zpracování řeči. 
 13. Syntéza řeči z textu. 
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Paramatrizace, DTW, HMM.
Osnova počítačových cvičení:
 
  V laboratořích (kromě poslední) je používán Matlab.
 1. Úvod. 
 2. Lineární predikce a vektorové kvantování. 
 3. Určování základního tónu a kódování řeči.
 4. Základy klasifikace. 
 5. Rozpoznávání - Dynamic time Warping (DTW).
 6. Rozpoznávání - skryté Markovovy modely (HTK).
Literatura referenční:
 
 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7 
 • Rabiner, L., Juang, B.H.: Fundamentals of Speech Recognition, Signal Processing, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ, 1993, ISBN 0-13-015157-2 
Literatura studijní:
 
 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7
Průběžná kontrola studia:
  
 • půlsemestrální test 14b
 • projekt 29b
 • presentace výsledků na poč. cvičeních 6b
 

Vaše IPv4 adresa: 34.207.82.217