Název:

Angličtina pro IT

Zkratka:AIT
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.povinně volitelný - skupina A
IT-BC-3BIT1.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2019-02-14:
* Tato angličtina je alternativní k BAN4 pro splnění skupiny "PVA".
* Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.
* Vzkaz pro budoucí studenty 1BIT:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října a pro FIT se nejspíše uzavře dne 2019-11-30.
> Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT (bude nová a velmi podobná).
> Registrace/zápis do AIT-L bude až v lednu/únoru (bude včas upřesněno) 2020.

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ)
Zástupce garanta:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Cvičící:Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Anotace:
  Angličtina pro IT je kurz odborné angličtiny pro středně pokročilé studenty, kteří studují informační a komunikační technologie a budou se tomuto oboru profesně věnovat. Cílem kurzu je vybavit studenty receptivními a produktivními dovednostmi v oblasti profesní angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na informační a komunikační technologie. Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Kurz je pro studenty, kteří získali ve vstupním jazykovém testu nejméně 51 bodů nebo úspěšně absolvovali kurz BAN4.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se v ústní interakci dokáže plynule a spontánně účastnit rozhovorů a diskuzí o široké škále témat z oblasti informačních a komunikačních technologií;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, a vyjednávat s kolegy za účelem dosažení konsensu;
- v samostatném ústním projevu dokáže efektivně popsat a poskytnout instrukce k specifickým procesům a metodám v rámci svého oboru, spontánně interpretovat data a přesně a stručně sdílet své stanovisko.  

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí delším promluvám a přednáškám, a dokáže sledovat argumenty a protiargumenty;
- umí identifikovat a odkazovat na specifické informace v promluvě druhé osoby.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- umí najít specifické informace v textu na známá, ale složitá témata z oboru informačních a komunikačních technologií;
- umí číst technickou dokumentaci, odborné knihy, články a recenze, a sledovat potenciální komplexní argumenty a protiargumenty.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- umí v písemné formě účinně předávat informace a obhajovat nebo vyvracet určitý názor;
- dokáže shrnout a/nebo parafrázovat odborné texty a psát srozumitelné, podrobné a strukturované texty v jak neutrálním informativním, tak rétorickém persvazivním stylu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Výstupní znalosti a dovednosti odpovídají referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Proč je předmět vyučován:
  Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a konferencích a pro efektivní komunikaci s kolegy, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci svého profesního zaměření.
Osnova numerických cvičení:
 1. Úvod do informačních technologií
2. Profese v informačních technologiích
3. Osobní počítač a druhy počítačů
4. Základní deska
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Paměťová zařízení
8. Software
9. Základy Windows
10. Počítačové sítě a přístup k internetu
11. World Wide Web
12. Bezpečnost na internetu
13. Dějiny počítačů a internetu
Literatura referenční:
 
  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.
Literatura studijní:
 
  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.
Kontrolovaná výuka:
  75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29