Název:

Bezpečnost informačních systémů

Zkratka:BIS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MBS-povinný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MIS-povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina D
IT-MGR-2MSK2.povinný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-povinný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD2.povinný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-povinný
MITAINSEN-povinný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-povinný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Zástupce garanta:Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Aron Lukáš, Ing., Ph.D. (UITS)
Barabas Maroš, Ing., Ph.D. (UITS)
Breitenbacher Dominik, Ing. (UITS)
Hujňák Ondřej, Ing. (UITS)
Kačic Matej, Ing., Ph.D. (UITS)
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS)
Mazura František, Ing. (UITS)
Očenáš Martin, Ing. (UITS)
Smetka Tomáš, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Bezpečnost a kryptografie (BKR), UITS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
StpřednáškavýukyD0206 13:0015:501MIT 2MIT MBS MIS MSK xx
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů.
Anotace:
  Předmět se soustřeďuje na bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a bezpečnostní mechanismy. Obsahem předmětu je: Úvod do bezpečnosti informačních systémů, základní pojmy bezpečnosti, hrozby, slabá místa, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, kritéria CC (Common Criteria), funkce prosazující bezpečnost, bezpečnost přenosu dat, bezpečnost operačních systémů a databází, škodlivé programy, role kryptografie v bezpečnosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Znalost terminologie, znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět je zásadní pro všechny inženýry pracující v oblastech informatiky. Poskytuje základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů a znalost terminologie, znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, základní pojmy
 • Hrozby, slabá místa
 • Bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika
 • Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů
 • Kritéria CC (Common Criteria)
 • Funkce prosazující bezpečnost
 • Analýza rizik
 • Bezpečnost přenosu dat
 • Bezpečnost operačních systémů
 • Bezpečnost webových aplikací
 • Bezpečnost databází
 • Aplikace s čipovými kartami
 • Role kryptografie v bezpečnosti
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Řešení problému z oblasti bezpečnostních mechanismů.
 2. Řešení problému z oblasti aplikované kryptografie.
Literatura referenční:
 
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Pearson India, 2018, ISBN 9789332585225
Literatura studijní:
 
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, dostupné na WWW
Průběžná kontrola studia:
  Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 28 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu. Plagiátorství nebo nesamostatná práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29