Název:

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

Zkratka:I1C
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2202400
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0430570
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ÚtpřednáškavýukyG202 13:0014:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Získat praktické zkušenost se základní konfigurací přepínačů, technologií Ethernet a virtuálními sítěmi VLAN. Dále se předmět zabývá směrováním, základní konfigurací směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 (Introduction to Networks) a CCNA 2 (Routing and Switching Essentails).
Anotace:
  Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení úrovně potřebné pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět I2C.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Detekce chyb na síti: fyzická, linková a síťová vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů a přepínačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.
Proč je předmět vyučován:
  Absolvováním předmětu si osvojíte praktické základy počítačových sítí. Nejen že porozumíte principům počítačové komunikace, ale naučíte se také jak nastavit různá síťové zařízení, najít a odstranit chybu v sítové konfiguraci.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 3. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 4. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 5. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 6. Konfigurace směrovače a přepínače, přehled dalších zařízení, port security.
 7. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 8. Dynamické směrovací protokoly.
 9. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 10. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
 11. Technologie VLAN.
 12. Dynamické přidělování IP adres.
 13. Překlad adres NAT.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Základní konfigurace IOS 1.
 2. Základní konfigurace IOS 2.
 3. NAT overload, výchozí cesta, IPv6
 4. Statické směrování IPv4 and IPv6.
 5. RIP, RIPng.
 6. Switch Port Security.
 7. VLAN.
 8. Inter-VLAN routing.
 9. Přístupové seznamy ACL.
 10. DHCPv4 + DHCPv6.
 11. NAT.
Literatura referenční:
 
 • Introduction to Networks Companion Guide. Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-316-4.
 • Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-318-3.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu https://www.netacad.com.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 11 cvičení po 2 bodech.
 • Příprava na laboratorní cvičení - průběžné testy - 10 testů po 3 bodech.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 52 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA1 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 23 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29