Název:

Dynamické jazyky

Zkratka:DJA
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina L
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/DJA/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
StpřednáškavýukyE104 19:0020:501MIT 2MIT xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit s podstatou a možnostmi dynamických jazyků. Seznámit s kořeny čisté objektové orientace v podobě dynamického jazyka a systému Smalltalk, seznámit s architekturou dynamických objektově orientovaných systémů a s možnostmi jejich aplikací.
Anotace:
  Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace. Jazyk Smalltalk. Vývojové prostředí a architektura systémů typu Smalltalk. Jazyk a systém Self. Principy implementace systémů typu Smalltalk a Self. Perzistence v objektově orientovaných systémech. Reflektivita, principy otevřených implementací. Programovací techniky, využivající reflektivitu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost používat čisté objektově orientované jazyky typu Smalltalk a jejich dynamické vlastnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vhled do obecných principů čisté objektové orientace a přehled o možnostech aplikací těchto pricipů v různých oblastech.
Proč je předmět vyučován:
  K programování dynamických a adaptivních programových systémů musí programovací jazyky podporovat přístup k jejich vlastní struktuře a sledování jejich chování (tato schopnost se nazývá "reflexe"). Kromě toho musí umožnit dynamickou modifikaci jak struktury, tak i chování. LISP a Smalltalk jsou typickými dynamickými jazyky. Předmět se zabývá objektovou orientací v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech, vlivem Smalltalku na vývoj objektově orientovaných technologií, seznamuje s čistě objektově orientovanými dynamickými jazyky a systémy Smalltalk a Self. Dále jsou prezentovány architektury a principy implementace systémů typu Smalltalk, v neposlední řadě pak jejich aplikace v rychlém prototypování.
Osnova přednášek:
 
 1. Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech.
 2. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace.
 3. Jazyk Smalltalk - čistá objektová orientace založená na třídách.
 4. Vývojové prostředí systémů typu Smalltalk.
 5. Architektura systémů typu Smalltalk.
 6. Jazyk a systém Self - beztřídní čistá objektová orientace.
 7. Principy implementace systémů typu Smalltalk a Self.
 8. Perzistence v objektově orientovaných systémech.
 9. Reflektivita, principy otevřených implementací.
 10. Programovací techniky, využivající reflektivitu.
 11. Paralelní a distribuované programování v systémech typu Smalltalk.
 12. Objektově orientované modelování a prototypování.
 13. Ostatní dynamické jazyky. Interoperabilita.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Jednoduchá aplikace, demonstrující dynamické vlastnosti a reflektivitu v libovolném dynamickém jazyce, porovnání vlastností Smalltalku s jiným dynamickým programovacím jazykem.
Literatura referenční:
 
 • Goldberg, A., Robson, D.: Smalltalk-80: The Language, Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0
 • LaLonde, W., Pugh, J.: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0134684141
 • Guzdial, M.: Squeak, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-028028-3
 • Brauer, J.: Programming Smalltalk - Object-Orientation from the Beginning, Springer, 2015, ISBN 978-3-658-06823-3.
Literatura studijní:
 
 • Goldberg, A., Robson, D.: Smalltalk-80: The Language, Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0
 • LaLonde, W., Pugh, J.: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0134684141
 • Guzdial, M.: Squeak, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-028028-3
 • Brauer, J.: Programming Smalltalk - Object-Orientation from the Beginning, Springer, 2015, ISBN 978-3-658-06823-3.
Průběžná kontrola studia:
  Projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29