Název:

Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace

Zkratka:FCE
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/FCE/private/
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0010000
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Beneš Radomír (Flotila s.r.o.)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Anotace:
  Předmět pro ty, kdo se chtějí domluvit tak, aby nejen vyjádřili, co potřebují, ale aby mohli být rovnocenným partnerem v konverzaci nebo jednání se zahraničním partnerem. Součástí předmětu je i prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet v anglickém jazyce umění prezentace, odborné komunikace či obchodního jednání v modelových situacích v praxi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • ROZMLUVIT SE i když Vaše angličtina není na 100%,
 • dokázat vyjádřit svá přání, domluvit se v běžných společenských tématech,
 • ovládat slang a konverzaci v praxi, používat větná spojení, která v učebnicích nejsou, ale v praxi jsou hojně používána,
 • vyzkoušet si různé druhy prezentací,
 • naučit se na takovou prezentaci připravit z jazykového pohledu,
 • umět komunikovat s obchodními partnery, vyjednávat a reagovat při obchodních jednáních v angličtině,
 • rozšířit odbornou slovní zásobu a umět ji používat v praxi,
 • odhalit své manýry a chyby a postupným tréninkem si osvojit správné techniky a metody při prezentacích i obchodních setkáních.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Rozmluvení v cizím jazyce a pozitivní přístup při vlastním pokroku v angličtině,
 • komunikační bariéry, návyky a chyby,
 • slang a dialekty v angličtině,
 • poslech a umění rozumět a reagovat,
 • slovní zásoba v praxi,
 • vlastní styl komunikace v angličtině,
 • vyjádření potřeb a emocí,
 • konflikt a jeho řešení v anglickém jazyce,
 • odhalení chybných návyků v anglické komunikaci,
 • modelové situace v praxi a neustále opakování situací včetně přijetí vlastních chyb,
 • techniky řešení problémových situací a jejich nácvik,
 • interaktivní zapojení všech účastníků semináře.
 • prezentace v angličtině - základní pravidla,
 • jak připravit sebe i svou prezentaci v anglickém jazyce,
 • struktura prezentace v angličtině,
 • vlastní prezentace, trénink a její rozbor,
 • obchodní komunikace a vyjednávání v angličtině.
Literatura studijní:
 
 • Tom Kenny: Nice Talking with You. Step-by-step English fluency. Cambridge University Press.
 • English conversation-Practice Makes Perfect Series-McGraw-Hill Education; 1st edition (August 7, 2012).
 • Practical English Usage (4th Edition) Book. Oxford University Press.
 • Kenna Bourke: Test It, Fix It Vocabulary Intermediate.
Podmínky zápočtu:
  
 • Docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29