Název:

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

Zkratka:GJA
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Zástupce garanta:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ÚtpřednáškavýukyE105 13:0014:501MIT 2MIT xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principem vývoje webových a mobilních aplikací v programovacím jazyce Java. Naučit se užívat mobilní, webové a enterprise frameworky v tomto jazyce. Získat schopnost programování pokročilých systémů s využitím moderních Java technologií.
Anotace:
  Programování mobilních a webových aplikací, Java servlety, Java Server Pages, Java Persistence API, Hibernate, JavaServerFaces, PrimeFaces, Spring, Android, Google Web Toolkit, Vaadin, RESTful Java Services, Java Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Services, Java Enterprise, Enterprise Java Beans, Google App Engine, distribuované systémy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programovacího jazyka Java.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí pracovat s moderními technologiemi pro vývoj webových a mobilních aplikací v jazyce Java. Seznámí se s principy vývoje aplikací v těchto prostředích. Získají zkušenosti s vývojem pokročilých systémů s využitím frameworků v jazyce Java.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.
Proč je předmět vyučován:
  V předmětu Grafická uživatelská rozhraní v Javě se učí Java EE se zaměřením na tvorbu webových grafických uživatelských rozhraní. Absolvent tohoto předmětu bude schopen rychle se zorientovat v technologiích využívaných především ve velkých firmách, které staví své produkty na Javě EE. Součástí předmětu je i návštěva odborníka z praxe, který ukáže praktické využití probíraných technologií.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Týmový projekt na webovou (a mobilní) aplikaci.
Literatura referenční:
 
 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
 • Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
 • Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
 • Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
 • Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
 • Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
 • Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
 • Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014
Literatura studijní:
 
 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test a týmový projekt.
Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 10 bodů za projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29