Název:

České umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní

Zkratka:ICUL (FAVU 1CU20st-L)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FAVU)
Přednášející:Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
Pracoviště:Katedra teorií a dějin umění FAVU VUT
 
Cíle předmětu:
  Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1945-1990, představit současné myšlení o poválečném umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.
Anotace:
  Kurz seznámí studenty a studentky s rozmanitými tématy z umění, designu a vizuální kultury druhé poloviny 20. století. Umělecká scéna bude představena dle trefné struktury představené na konci 80. let: establishment, šedá zóna a underground/kontrakultura. Důraz bude kladen na umění ve službě politiky, státní reprezentaci, kulturní politiku, umělecké podmínky a provoz v jednotlivých etapách státního socialismu, ale i na umělce mimo oficiální kánon a umění v ilegalitě.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost dějin českého umění první poloviny 20. století.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny českého umění let 1945-1990.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět je vyučován pro získání popsaných dovedností, znalostí a kompetencí studentů a splnění cílů, tj. představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1900-1945.
Osnova přednášek:
 
 1. Válečné skupiny: Ra a 7 v říjnu
 2. Poslední modernisté: Toyen, Zrzavý, Teige, Filla
 3. Převrat 1948 ve výtvarném umění, nové instituce, oficiální umění 1948-1957
 4. Umění mimo státní kánon: Medek, Medková, Reynek
 5. Od Bruselu po Ósaku: Stát, architektura, design, veřejné umění a umění v architektuře 60. let 
 6. Normalizované instituce: Fond, Dílo, SVU a akademie 
 7. Kritika a dějiny současného umění a designu: Chalupecký, Lamarová, Hlaváček, Jirousová
 8. Nová nadrealita: Kolář, Nepraš, Pacík, Švankmajer
 9. Taktilní umění: Kolářová, Šimotová, Kučerová, Karlíková; Poválečné umění na Slovensku: Filko a Koller;
 10. Nová abstrakce: Kolíbal, Malich, Sekal
 11. Oficiální umění a umění šedé zóny 70. a 80. let
 12. Typografie: Benda, Kaplický, Hlavsa, Rathouský, Vaněk
 13. Počátky performance a videoartu: Knížák, Vasulka, Pilař; Skupina 12/15, Tvrdohlaví
 14. Mutějovice 1983: Jetelová, Gebauer, Judl
Literatura studijní:
 
 • Altmann, S.; Klimešová, M.; Kalinovská, M.: Magdalena Jetelová : Dotek doby / Touch of time. Praha 2017 (CS)
 • Budak, A.; Dostál, M.; Kolíbal, S.: Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou. Praha 2015 (CS)
 • Dorfles, G.: Sochy a projekty = Sculptures and projects. Řevnice 2012 (CS)
 • Chalupa, P.: Bohuslav Reynek (1892-1971). Řevnice 2011 (CS)
 • Karous, P.: Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989). Praha 2015 (CS)
 • Hlaváček, J.: Cvičení z estetiky. Praha 2007 (CS)
 • Klimešová, M.: Roky ve dnech: české umění 1945-1957. Řevnice; Praha 2010 (CS)
 • Kol. aut.: Skupina Ra: Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Václav Zykmund. Praha 1988 (CS)
 • Kol. aut.: Tvrdohlaví: [katalog výstavy skupiny Tvrdohlaví, Městské kulturní středisko Havířov, Výstavní síň V. Wünsche, červen-červenec 1989. Havířov 1989 (CS)
 • Klimešová, M.: Zbyněk Sekal. Řevnice 2015 (CS)
 • Nekvindová, T.: Automat na výstavu: československý pavilon na Expo 67 v Montrealu. Cheb 2017 (CS)
 • Nešlehová, M.: Jan Koblasa. Praha 2002 (CS)
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001 (CS)
 • Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl) (CS)
 • Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1958-2000. Praha 2008 (2 díly) (CS)
 • Toman Tylová, B.: Jde o to, aby o něco šlo: typograf Oldřich Hlavsa. Praha 2015 (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Minimum písemné části zkoušky je splnění testu na 51 %.
Průběžná kontrola studia:
  Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Povinná docházka (tolerovány jsou 3 neomluvené absence).
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29