Název:

Fyzikální seminář

Zkratka:IFS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. (UFYZ)
Zástupce garanta:Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (UFYZ)
Cvičící:Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. (UFYZ)
Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (VCIT)
Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (UFYZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav fyziky FEKT VUT
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PocvičenívýukyA113 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ÚtcvičenívýukyD0207 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ÚtcvičenívýukyD0207 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
 
Cíle předmětu:
  Doplnění středoškolské látky z fyziky se zaměřením na elektřinu a magnetizmus. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.
Anotace:
  Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavý proud.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Středoškolská matematika a fyzika.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Doplnění středoškolské látky.
Proč je předmět vyučován:
  Pro inženýra je nezbytné, aby uměl řešit složité komplexní technické problémy z různých oblastí technologií. Nezbytným předpokladem je kreativní analytické myšlení.

Fyzika přináší inženýrům nejen poznatky o fungování přírodních zákonů, ale také je učí, jak složité problémy analyzovat, popisovat a řešit.

Pokud inženýr získá tyto schopnosti, bude úspěšný po celou dobu svého profesního působení.
Osnova numerických cvičení:
 Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek
  • základní pojmy mechaniky,
  • elektrické pole,
  • kapacita, kondenzátory,
  • elektrický proud, rezistory,
  • magnetické pole,
  • elektromagnetická indukce,
  • střídavý proud.
Literatura referenční:
 
  • Středoškolské učebnice fyziky.
Literatura studijní:
 
  • Středoškolské učebnice fyziky.
  • Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl: Fyzika. VUTIUM - 2013. ISBN: 978-80-214-4123-1.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet bude udělen, pokud student nemá více než dvě neúčasti na demonstračním cvičení (i nezdůvodněné). Vyšší počet neúčastí musí být řádně omluven (lékařské potvrzení, apod.), náhradou těchto omluvených neúčastí je vypracování zadaných příkladů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29