Název:

Správa serverů IBM zSeries

Zkratka:IIZ
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600267
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:05002030
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Ergens Michal, Bc. (IBM CZ)
Cvičící:Ergens Michal, Bc. (IBM CZ)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování serverů IBM zSeries a obeznámit je se základy jejich správy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní příklady a cvičení, kde se studenti naučí monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.
Proč je předmět vyučován:
  Servery IBM zSeries (mainframes) jsou určeny především pro běh kritických aplikací ve velkých společnostech. Jedná se sice o poměrně specializovanou oblast, na kterou však není snadné najít odborníky. Předmět pro FIT zajišťuje IBM.
Osnova přednášek:
 
 1. Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru
 2. zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému
 3. Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept
 4. JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů
 5. JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS
 6. Design zOS aplikací, programovací jazyky
 7. Kompilace a linkování programů pro zOS
 8. zSeries transakční SW - CICS
 9. zSeries databázové systémy - DB2, IMS
 10. Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS
 11. Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF
 12. Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS
 13. Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Logování na systém, uživatelské profily, základní nastavení uživatelského rozhraní
 2. Základní navigace v ISPF a zjišťování parametrů systému
 3. Práce s datasety
 4. Základy programování v JCL
 5. Práce s joby a JES2
 6. Znakové sady a základy programování na mainframech
 7. Kompilování a linkování programů
 8. Práce s transakčním serverem CICS
 9. Práce s databázovým systémem DB2
 10. Představení MQseries a Web Application Serveru na zOS
 11. IPL systému, nastavení parametrů zOS
 12. Práce s úložisti a sítěmi na zOS
 13. Opakovací cvičení
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách není kontrolována. Účast v laboratořích je sledována, přičemž pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na alespoň 75 % počítačových cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Student může získat body za následující aktivity:
 • 20 bodů za účast a práci ve cvičeních,
 • 30 bodů za úkoly hodnocené v počítačových cvičeních,
 • 20 bodů za 1. test, který proběhne v polovině semestru a bude zaměřen na látku probranou a procvičenou během prvních pěti týdnů výuky a
 • 30 bodů za 2. test, který proběhne na konci semestru a bude ověřovat znalosti veškeré probrané látky.
Podmínky zápočtu:
  V průběhu semestru lze získat body za účast na počítačových cvičeních, za úkoly zadávané a hodnocené v počítačových cvičeních a za testy. Pro udělení zápočtu je nutné
 1. aktivně se zúčastnit alespoň 75 % počítačových cvičení a současně
 2. získat minimálně 50 bodů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na úkolech v laboratořích či na domácích úlohách nebo podvod u testů, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29