Název:

Pokročilá témata administrace operačního systému Linux

Zkratka:ILI
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0002613
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Beneš Eduard, Ing. (RedHatCZ)
Grác Marek (RedHatCZ)
Zelinka Aleš (RedHatCZ)
Cvičící:Beneš Eduard, Ing. (RedHatCZ)
Grác Marek (RedHatCZ)
Zelinka Aleš (RedHatCZ)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útpoč. labvýukyM103 13:0014:502BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyM103 15:0016:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Předmět se věnuje pokročilým tématům administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících, a to hlavně prostřednictvím nácviku praktických dovedností.
Anotace:
  Studenti v tomto kurzu získají praktické zkušenosti s moderními Linuxovými systémy. Kurz začíná u volby vhodné distribuce na základě požadavků plánovaného scénáře jejího použití. Studenti si mohou svobodně zvolit distribuci a na té pak pracovat po celý zbytek kurzu. Zvolené distribuce jsou studenty instalovány do virtuálního prostředí, kde je možné je použít bez problémů potenciálně se objevujících na normální síti. Studenti získají hlubší znalosti ve dvou hlavních oblastech, kterými jsou datová úložiště a serverové služby, a seznámí se také s řadou subsystémů přímo souvisejících s těmito hlavními oblastmi. Téma datových úložišť pokrývá souborové systémy, správu logických svazků a šifrování. Kurz rovněž zahrnuje serverové technologie datových úložišť, jako jsou software RAID nebo iSCSI. Téma serverových služeb se zaměřuje na vysoce dostupné clustery (high availability clusters) a jejich vliv na poskytované služby. Kurz pokrývá také základy práce se zabezpečením systému pomocí SELinux a správy sítí v Linuxu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Dobrá znalost GNU/Linuxu na uživatelské úrovni.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti týkající se důležitých technologií, které jsou součástí moderních Linuxových systémů používaných v komplexních firemních prostředích. Studenti se naučí navrhovat a implementovat řešení praktických scénářů z různých oblasti nasazení serverových systémů Linux za použití technologií dostupných na těchto serverech. Hloubka získaných znalostí přibližně odpovídá úrovni požadované při Red Hat certifikacích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Prohloubení znalostí z oblasti operačních systémů a jejich správy.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět umožňuje studentům získat hlubší znalosti v oblasti různých pokročilých témat administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvod do Linuxových systémů a rozdílů mezi nimi.
 2. Úvod do správcovského systému SystemD.
 3. Správa úložišť s použitím Logical Volume Manager a software RAID.
 4. Systémy souborů ext*, xfs, btrfs a jejich výhody.
 5. Vystavení blokových zařízení na síti přes iSCSI.
 6. Kryptografie v Linuxu a možné útoky na ni.
 7. Vysoce dostupné clustery: infrastruktura, tzv. "fence" agenti.
 8. Vysoce dostupné clustery: správa zdrojů, omezení.
 9. Sdílené systémy souborů: gfs2.
 10. Vyvažování výkonu ve vysoce dostupných clusterech.
 11. Zesílení vnitřní bezpečnosti pomocí technologie SELinux.
 12. Správa sítí a konfigurace firewallu v Linuxu.
 13. Návrh řešení pro komplexní scénář použití Linuxu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Příprava automatizované instalace a konfigurace pro virtuální stroje.
 2. Instalace a konfigurace SW RAID a LVM.
 3. Instalace a konfigurace iSCSI.
 4. Vytvoření vysoce dostupného clusteru (high availability cluster).
Literatura referenční:
 
 • Negus, C., Bresnahan, C.: Linux Bible, Wiley, 8th ed., 2012.
 • Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B.: UNIX and Linux System
  Administration Handbook, Prentice Hall, 4th ed., 2010.
 • Kopper, K.: Linux Enterprise Cluster: Build a Highly Available Cluster with Commodity Hardware and Free Software, No Starch Press, 2005.
 • Van Vugt, S.: Pro Linux High Availability Clustering, Apress, 2014.
 • Vermeulen, S.: SELinux System Administration, Packt Publishing, 2013.
Literatura studijní:
 
 • Lucke, R.W.: Building Clustered Linux Systems, Prentice Hall, 2004.
 • Bookman, C.: Linux Clustering: Building and Maintaining Linux Clusters, Sams Publishing, 2002.
 • Vermeulen, S.: SELinux Cookbook, Packt Publishing, 2014.
Kontrolovaná výuka:
  Získané znalosti studentů jsou ověřovány prostřednictvím čtyř domácích úloh pokrývajících látku probíranou v předmětu (4x 15 bodů) a dále závěrečným praktickým testem (40 bodů). Závěrečný test má podobu nainstalování systému podle zadaných požadavků v zadané časovém limitu.
Průběžná kontrola studia:
  Úkoly i závěrečný praktický test budou bodovány na základě ohodnocení studenty nainstalovaných a nakonfigurovaných systémů, resp. jejich komponent.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem, přičemž alespoň 24 bodů musí student získat z domácích úloh a alespoň 16 bodů ze závěrečného testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163