Název:

Programovací seminář

Zkratka:IPS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:020006
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:08010010
Garant:Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáškavýukyE112 14:0015:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.
Anotace:
  Dynamické přidělování paměti, datový typ ukazatel a reference. Aktivační záznam a rekurze. Překlad, zavádění a laděni binárních programů. Implementace stavových automatů. Implementace algoritmů nad regulárními výrazy. Synchronizace programů. Principy práce s vlákny a procesy. Vybrané synchronizační chyby. Úvod do MPI. Problematika výpadků stránek a dopad na výpočetní výkon.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Programování v jazyce C. Základy algoritmizace. Základní synchronizační primitiva. Architektura počítače.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Student dokáže vysvětlit problematiku exekuce programů, umí vysvětlit práci s dynamickým přidělováním paměti.
 • Student dokáže využít stavové automaty v řízení programů.
 • Student zvládne aplikovat regulární výrazy.
 • Student ovládá tvorbu paralelních programů.
 • Student dokáže identifikovat pokles výkonu související s paměťovými přístupy.
Proč je předmět vyučován:
  Cíl předmětu je doplnit znalosti studentů o ta témata programování, na která v jiných předmětech nezbyl prostor. Většinou je daná problematika demonstrována na praktických ukázkách a úkolech.
Osnova seminářů:
 DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:
 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. (cvičení viz níže)
 5. (cvičení viz níže)
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. (cvičení viz níže)
 10. (cvičení viz níže)
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Vliv stránkování a vyrovnávací paměti na výkonu
 13. Zápočtová písemka
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. -
 2. -
 3. -
 4. Cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem).
 5. Řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem).
 6. -
 7. -
 8. -
 9. Cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem).
 10. Řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem).
 11. -
 12. -
 13. -
Literatura referenční:
 
 • Kernighan, B.; Ritchie, D.: The C Programming Language, 2nd edition. Kapitola A. Alokátor paměti pro maloc a free v C. Addison-Wesley, 1989.
 • Michael, M.M.: Scalable lock-free dynamic memory allocation. 2004. In Proc. of PLDI'04. doi: 10.1145/996841.996848
 • Drepper, D.: What Every Programmer Should Know About Memory, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Kumar, A.; Verma, A. K.: A Novel Algorithm for the Conversion of Parallel Regular Expressions to Non-deterministic Finite Automata. 2014. doi: 10.1.1.403.6706
Průběžná kontrola studia:
  
 • 10 bodů za každou úlohu řešenou ve dvojici, celkem 20
 • 80 bodů zápočtová písemka
Podmínky zápočtu:
  Zápočet je udělen při získání minimálně 50 bodů za semestr.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29