Název:

Periferní zařízení

Zkratka:IPZ
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPZ/public/
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260400
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6630040
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Krčma Martin, Ing. (UPSY)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY)
Pánek Richard, Ing. (UPSY)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh číslicových systémů (INC), UPSY
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ÚtpřednáškavýukyG202 13:0014:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů. Prezentovat principy komunikace mezi procesorem a řadiči periferních zařízení. Popsat principy činnosti systémových sběrnic, zaměřit se na PCI a PCI Express. Popsat principy řízení periferních operací, podrobně popsat některé typy periferních rozhraní (rozhraní diskových pamětí, rozhraní SCSI, DVI, USB, Firewire). Podrobně seznámit studenty s principy konstrukce periferních zařízení (pevné disky, zobrazovací jednotky).
Anotace:
  Pozornost je zaměřena na principy konstrukce a řízení periferních zařízení a jejich řadičů. Začlenění řadiče periferního zařízení do architektury počítače, komunikace s procesorem. Pozornost je také zaměřena na na popis a využití systémové a V/V sběrnice pro řízení periferních operací: komunikace na systémové sběrnici, principy přidělování sběrnice, přímý přístup do paměti, obsluha žádosti o přerušení. Diskové paměti, metody záznamu, konstrukce diskové paměti, parametry, komunikace mezi řadičem a diskovou pamětí, registrový model diskové paměti. Zobrazovací jednotky, grafické adaptéry, struktura adaptéru, vývojové typy. Principy komunikace mezi řadičem periferního zařízení a periferním zařízením, příklady rozhraní: paralelní ATA, sériové ATA, USB, Firewire, SCSI.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost konstrukce číslicových obvodů a komponent počítačů, znalost základních principů komunikace na systémové sběrnici.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí používat poznatky získané při předcházejícím studiu předmětů zaměřených na konstrukci počítačů. Budou seznámeni s klasickými ale také novými technologiemi řízení periferních zařízení a jejich konstrukcí. Naučí se pracovat s těmito informacemi a používat je při dalších činnostech jako je návrh externích adaptérů, příp. konstrukce ovladačů periferních zařízení. Budou seznámeni s vývojovými trendy uplatňovanými při vývoji periferních zařízení a jejich využití ve výpočetním systému.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět poskytuje studentům praktické informace z oblasti konstrukce periferních zařízení, jejich řadičů a sběrnic. Tyto znalosti studenti uplatní při dalším studiu a v praxi.
Osnova přednášek:
 
 • Architektura počítače, periferní zařízení.
 • Řadič periferního zařízení, komunikace s procesorem.
 • Principy konstrukce systémové sběrnice.
 • Principy přidělování sběrnice.
 • Disková paměť, principy řízení.
 • Diskové paměti, principy záznamu, struktura disku.
 • Sběrnice IDE, SATA.
 • Sběrnice SCSI.
 • Architektury RAID.
 • Grafické adaptéry, zobrazovací jednotky.
 • AGP bus, rozhraní DVI.
 • Systémová sběrnice PCI, PCI Express.  
 • Sběrnice USB, FireWire.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Struktura diskového media.
 • Analýza rozhraní USB.

 

Literatura referenční:
 
 • William Buchanan: Applied PC, Interfacing, Graphics and Interrupts, Addison-Wesley, 1996, Anglie, ISBN 0-201-87728-7, 383 stran.
 • Tom Shanley: PCI-X System Architecture, Addison-Wesley, 2004, Anglie, ISBN 0201726823, 688 stran.
 • Dave Coleman, Scott Gardiner, Mohammad Kolbehdari, Stephen Peters: PCI Express Electrical Interconnect Design, INTEL PRESS, 2004, ISBN 0-9743649-9-1, 280 stran.  
 • John Hyde: USB Design by Example, INTEL PRESS, 2001, ISBN 0-9702846-5-9, 510 stran.
 • Friedhelm Schmidt: SCSI Bus & IDE Interface, Addison-Wesley, 1998, Anglie, ISBN 0-201-17514-2, 396 stra.
 • Knut Grimsrud, Hubbert Smith: Serial ATA Storage Architecture and Applications, INTEL PRESS, 2006, ISBN 0-9717861-8-6, 357 stran.
 • Don Anderson: SATA Storage Technology, Mindshare Press, 2007, ISBN 978-0-9770878-1-5, 463 stran.
 • Bruce Jacob, Spencer W. Ng, David T. WAng: Memory Systems, Cache, Dram, Disk, Elsevier, 2008, ISBN 978-0-12-379751-3, 981 stran.
 • Burkhard Kainka: Měření, řízení a regulace pomocí sběrnice USB, BEN, 2002, ISBN 80-7300-073-3.
 • Michael Gook: Hardwarová rozhraní, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1019-2, 463 stran.
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 pages.
 • Linda Null, Julia Lobur: The Essentials of Computer Organization and Architecture, Jones and Bartlett Publishers International, 2006, ISBN 978-0-7637-3769-6, 799 stran.
 • Liza Wallach Kloski; Nick Kloski: Začínáme s 3D tiskem: Praktická příručka k hardwaru i softwaru k ovládnutí 3D tisku, Computer Press 2017, 216 stran.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Laboratorní výuku bude možné nahradit v dalších týdnech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Laboratorní cvičení: 4 body.
 • Půlsemestrální písemná zkouška: 30 bodů.
 • Minimum bodů za aktivity během semestru není stanoveno.
 • Závěrečná písemná zkouška: 66 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29