Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26010052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60002020
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Zástupce garanta:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Serečun Viliam, Ing. (UIFS)
Talašová Irena, Ing. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Vrána Roman, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáškavýukyD0206 D105 09:0010:503BIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu bude praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým nastavením a použitím některých síťových služeb.
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpečení sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojit počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítač.
Proč je předmět vyučován:
  U absolventů oboru IT se očekává porozumění principům počítačové komunikace, tj. jak sítě fungují, jak se konfigurují, jak fungují nejběžnější služby a jak ověřit fungování sítě. To je obsahem tohoto předmětu.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Systém DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby.
 6. Multimediální přenosy, videokonference.
 7. IP telefonie.
 8. Zajištění kvality služeb.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 11. Logování služeb, syslog.
 12. Monitorování toků NetFlow.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě - protokoly IPv4, DHCP, IPv6.
 3. NTP, DNS a DNSSEC.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.
Literatura referenční:
 
 • P. Matoušek: Síťové aplikace a jejich architektura, VUTIUM, 2014.
 • W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff: UNIX Network Programming. The Sockets Network API, Addison-Wesley, 2004.
 • A. S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.
 • F. Halsall: Computer Networking and the Internet, 5th Edition, Addison Wesley, 2005.
 • J. F. Kurose, K.W.Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Adison-Wesley, 2003.
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Standardy IETF RFC.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formu ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29