Název:

Počítačový seminář

Zkratka:ISC
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISC/public/
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1200122
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:07612012
Garant:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Chlubna Tomáš, Ing. (UPGM)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martiško Jakub, Ing. (UIFS)
Sakin Martin, Ing. (UITS)
Švec Tomáš, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Operační systémy (IOS), UITS
Základy programování (IZP), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útpoč. labvýukyN105 10:0011:501BIA 1BIB xx
Útpoč. labvýukyN105 16:0017:501BIA 1BIB xx
Útpoč. labvýukyN105 18:0019:501BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýukyN203 08:0009:501BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýukyN203 10:0011:501BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýukyN203 16:0017:501BIA 1BIB xx
Čtpoč. labvýukyN203 08:0009:501BIA 1BIB xx
ČtpřednáškavýukyD105 11:0012:501BIA 1BIB xx
Čtpoč. labvýukyN105 16:0017:501BIA 1BIB xx
poč. labvýukyN103 08:0009:501BIA 1BIB xx
 
Cíle předmětu:
  Student porozumí základním principům a zásadám práce s počítačem a znalosti bude schopen používat při tvorbě programů. Student porozumí způsobům práce, uložení a reprezentaci čísel v počítači. Student se seznámí s prostředky prezentace výsledků (textové a tabulkové editory) a nástroji pro efektivní tvorbu programů. Student porozumí základním pojmům, které se pojí k abstraktním datovým typům, a naučí se je používat.
Anotace:
  Intenzivní školení pouze v první půlce semestru, jehož cílem je oživit a ozřejmit práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Zejména tedy práce s čísly v různých soustavách tak, jak je běžné v programovací praxi s vazbou na uložení čísel v počítači. S tím souvisí základní pojmy a obraty užívané při tvorbě programového vybavení. Dále potom práce s nástroji pro efektivní tvorbu nejen textů počítačových programů. V neposlední řadě potom základní zvládnutí schopnosti prezentovat výsledky projektů, měření, či jen vlastních myšlenek vhodným způsobem prostřednictvím PC.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
 • Student získá přehled v oblasti základní práce s počítačem, zejména s tím, k čemu slouží a jak funguje.
 • Seznámí se s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli (např. zpracování audia a videa, biometrie, robotika, tvorba webových stránek a jiné).
 • Student porozumí významu slova počítač a manipulaci s ním za účelem tvorby programu.
 • Seznámí se se základními (abstraktními) datovými typy a strukturami.
 • Získá základní generické a obecné znalosti z programovacích jazyků.
 • Porozumí způsobům uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy reálná /desetinná/ čísla).
 • Získá přehled o základních editorech, našeptávačích a utilitách, které usnadňují práci na počítači, např. při tvorbě programu.
 • Seznámí se s prostředky prezentace výsledků: textové editory - WYSIWYG, PSpad, Notepad++, Eclipse, tabulkové editory - SpreadSheet, elektronická prezentace (ppt, excel, word), editory www stránek, propojení a přenositelnost dokumentů, alternativní kancelářské aplikace.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Studenti se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Studenti se naučí vytvářet malé softwarové projekty a související projektovou dokumentaci
 • Studenti se naučí prezentaci a obhajobě výsledků své práce
Proč je předmět vyučován:
  Po absolvování počítačového semináře studenti budou ovládat (ozřejmí si) základní práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech IT.
Osnova přednášek:
 
 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu.
 4. Základy algoritmického jazyka. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Ukazatel jako abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 5. Editory, našeptávače, drobní pomocníci při práci s počítačem ("utility")
 6. Prostředky prezentace výsledků - textové editory: WYSIWYG, PSpad, Notepad++, Eclipse; tabulkové editory; elektronická prezentace (ppt, excel, word); editory www stránek; propojení a přenositelnost dokumentů; alternativní kancelářské aplikace.
Osnova počítačových cvičení:
 Cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.
Literatura referenční:
 
 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998
 • Sedgewick ,R.: Algoritmy v C. (Základy. Datové struktury. Třídění. Vyhledávání.) Addison Wesley 1998. Softpress 2003.
Literatura studijní:
 
 • Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř. VUT Brno, 1991.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Prokop,J.: Algoritmy v jazyku C a C++. Grada Publishing, 2015. 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány aktivní účastí na cvičeních, vypracováním individuálních úkolů a závěrečným zápočtovým testem. Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opravované úlohy - až 12 bodů
 • Účast na cvičeních - až 12 bodů
 • Závěrečný zápočtový test - 76 bodů
Podmínky zápočtu:
  
 • Získání minimálně 50 bodů za semestr
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29