Název:

Tvorba webových stránek

Zkratka:ITW
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITW/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Hynek Jiří, Ing. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Popoč. labvýukyN103 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýukyN103 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýukyN103 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýukyN103 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýukyN103 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyN204 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyN204 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyN204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyN204 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyN204 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
StpřednáškavýukyD105 07:0008:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyN204 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyN204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyN103 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyN103 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyN103 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyN103 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.
Anotace:
  Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat v OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.
Proč je předmět vyučován:
  Návrh a implementace webové prezentace je jedna z nejvíce požadovaných dovedností absolventů IT oborů. Ačkoliv tvorba webové prezentace jako takové je poměrně specifický úkol, probírané principy a technologie mají uplatnění v mnoha dalších oblastech IT.
Osnova přednášek:
 
 1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 6. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 7. JavaScript - nutné základy
 8. Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 9. Interakce s uživatelem
 10. Návrh prezentace, navigační struktura
 11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 12. Přístupnost webových stránek
 13. Optimalizace pro vyhledávače
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 2. Jazyk HTML
 3. Kaskádové styly
 4. JavaScript
 5. Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 6. Samostatné řešení projektů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Základní prezentace v HTML
 2. Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu
Literatura referenční:
 
 • Hyslop, B., Castro, E.: HTML5 a CSS3: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek, Computer Press, 2012.
 • Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-872-4.
Literatura studijní:
 
 • Pavol Mikle: XDHTML - referenční příručka, Zoner Press, 2004, ISBN 80-86815-01-3.
 • Michálek, M.: Vzhůru do CSS3, e-kniha, 2015, https://www.vzhurudolu.cz/ebook-css3.
 • Andrew, R.: Get Ready for CSS Grid Layout, A Book Apart, 2016, https://abookapart.com/products/get-ready-for-css-grid-layout.
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (5 cvičení po 2 bodech). V případě nahlášené překážky ve studiu je možno po dohodě se cvičícím vypracovat cvičení dodatečně. Předvídatelné překážky je třeba hlásit předem.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 20+30 bodů
Podmínky zápočtu:
  Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29