Název:

Základy programování

Zkratka:IZP
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.povinný
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZP/public/
Kredity:7 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39120207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:54128026
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS)
Havlena Vojtěch, Ing. (UITS)
Hruška Martin, Ing. (UITS)
Husa Jakub, Ing. (UPSY)
Iša Radek, Ing. (UPSY)
Malík Viktor, Ing. (UITS)
Matyáš Jiří, Ing. (UITS)
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Pánek Richard, Ing. (UPSY)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Veigend Petr, Ing. (UITS)
Wrona Jan, Ing. (UPSY)
Zobal Lukáš, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Algoritmy (IAL), UIFS
Nahrazuje:
Algoritmy a programování (APR), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
PopřednáškavýukyD0206 D105 09:0010:501BIA 2BIA 2BIB xx
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
PopřednáškavýukyD0206 D105 13:0014:501BIB 2BIA 2BIB xx
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Popoč. labvýukyN103 N104 N105 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útpoč. labvýukyN103 N104 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útpoč. labvýukyN103 N104 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ÚtpřednáškavýukyD0206 D105 12:0012:501BIA 2BIA 2BIB xx
Útpoč. labvýukyN103 N104 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útpoč. labvýukyN103 N104 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
StcvičenívýukyD0207 D105 11:0011:501BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Stpoč. labvýukyN103 N104 N105 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Čtpoč. labvýukyN103 N104 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ČtpřednáškavýukyE104 E105 E112 09:0009:501BIB 2BIA 2BIB xx
ČtcvičenívýukyE104 E105 E112 10:0010:501BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 44
Čtpoč. labvýukyN103 N104 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
 
Cíle předmětu:
  Naučit se analyzovat vybrané problémy a stanovit elementární algoritmy k jejich řešení. Seznámit se s principy a vlastnostmi vyšších programovacích jazyků a zvolený jazyk ovládnout na úrovni nezbytné pro implementaci algoritmů. Seznámit se s organizací dat při řešení problémů. Aktivně ovládnout základní algoritmy a umět je aplikovat v praktických problémech. Seznámit se s principy testování programů. Naučit se používat prostředky pro ladění programů. Naučit se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.
Anotace:
  Algoritmy a řešení problémů: strategie řešení problémů, strukturovaná dekompozice, pojem a vlastnosti algoritmu. Základní programovací konstrukty: syntaxe a sémantika vyššího programovacího jazyka, proměnné, typy, výrazy, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury: primitivní datové typy, strukturované datové typy: pole, záznam, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury, typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze, pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní funkce (procedury). Modulární návrh a abstrakce. Pojmy a algoritmy budou ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (ISO/IEC 9899:1999 Programming languages - C).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je zařazen v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti matematiky a práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student se naučí analyzovat a navrhovat jednoduché algoritmy pro počítače. Seznámí se se základní koncepcí programovacích jazyků. Naučí se vytvářet programy ve vyšších programovacích jazycích. Porozumí EBNF pro popis syntaxe programovacího jazyka. Osvojí si odborné pojmy z oblasti programování, syntax a sémantiku programovacího jazyka. Naučí se používat prostředky pro ladění programů. Naučí se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí řešit jednoduché problémy na počítači formou projektů. Naučí se vytvářet programovou dokumentaci a obhájit výsledky řešeného projektu.
Proč je předmět vyučován:
  Po absolvování základů programování studenti budou znát základní pojmy, algoritmy a principy vyšších programovacích jazyků. Student bude dobře ovládat programování a ladění v jazyce C. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech vývoje softwarových produktů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvodní informace k organizaci výuky. Struktura a cíle předmětu. Vlastnosti algoritmů, notace a zápis algoritmů.
 2. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů.
 3. Principy vyšších programovacích jazyků. Symboly, oddělovače, konstanty, identifikátory, proměnné, reprezentace čísel, návěští.
 4. Koncepce dat. Jednoduché datové typy. Výrazy a příkazy.
 5. Řídicí struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti identifikátorů.
 6. Funkce, parametry funkcí.
 7. Ladění programů.
 8. Textové soubory, standardní vstup/výstup.
 9. Strukturované datové typy.
 10. Rekurze v programování.
 11. Typ ukazatel a dynamické proměnné. Spojové struktury.
 12. Pokročilé ladění programů, verifikace a validace, dokumentace zdrojového kódu.
 13. Modulární stavba programu.
Osnova numerických cvičení:
 Demonstrační cvičení:
 1. Základní nástroje pro vývoj programů
 2. Překlad a spouštění programů
 3. Jednoduché programy v jazyce C
 4. Datové typy, přetypování
 5. Řídicí struktury
 6. Funkce, práce s řetězci
 7. Základní metody ladění, ladicí nástroje
 8. Vstup/výstup programů
 9. Rekurze
 10. Práce s pamětí
 11. Dokumentace zdrojového kódu, základy testování
 12. Modulární programování, základy zásuvných modulů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Ověření seznámení se s provozním řádem CVT FIT, důležité informace a pokyny, informace ke studiupřihlášení se do týmu laboratoří, (kdo nestihl ve vypsaném termínu: Zapsané předměty --> IZP --> Termín počítačových laboratoří), Unix pro začínající studenty, diskusní skupiny IZP (každý student napíše zkušební dotaz a odpověď na dotaz v těchto diskusích), vývojové prostředí jazyka C.
 2. Další cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Základní programové konstrukce v jazyce C.
 2. Iterační výpočty.
 3. Práce s maticemi.
 4. Dokumentace zdrojového kódu projektu.
Literatura referenční:
 
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9.
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
Literatura studijní:
 
 • McConnell, S.: Code Complete, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670.
 • Kernighan, B., W., Ritchie, D., M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-0897-X.
 • Schildt, H.: Nauč se sám C, SoftPress s.r.o, Praha, 2001, ISBN 80-86497-16-X.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách bude dostupný na WWW.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování a odevzdání 3 projektů.
 • Obhajoba projektů v počítačové učebně.
 • 10 počítačových cvičení.
 • Odevzdaná a kontrolovaná dokumentace zdrojového kódu k jednomu projektu.
 • Půlsemestrální test.
 • Závěrečná písemná zkouška.
 • Formu nahrazování zameškané výuky stanoví asistent.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Hodnocené domácí úkoly (projekty) s obhajobou - 26 bodů.
 • Počítačová cvičení - 8 bodů.
 • Půlsemestrální test - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 54 body.
Podmínky zápočtu:
  
 • Pro získání zápočtu a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce musí student získat celkově nejméně 20 bodů z projektů, cvičení a půlsemestrálního testu.
 • Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29