Název:

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

Zkratka:I2C
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04002436
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Zástupce garanta:Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) (I1C), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyG202 13:0014:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregaci linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se prakticky konfigurovat směrování OSPF a EIGRP pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Routing and Switching (R&S) verze 6.
Anotace:
  Návrh rozšiřitelný sítí, VLAN sítě (VTP, DTP), redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2 verze 6 (Routing and Switching).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Konfigurace směrování OSPF a EIGRP.
Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.
Proč je předmět vyučován:
  Student získá teoretické praktické dovednosti v konfiguraci sítí postavených na Cisco zařízení. Kvalifikace odpovídá stupni CCNA Routing and Switching.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do přepínání. Rozšířené sítě VLAN: protokoly VTP a DTP.
 2. Redundance spojení v LAN sítích, protokoly HSRP, VRRP, GLBP.
 3. Redundance v přepínaných sítích. Protokoly STP a RTSP.
 4. Směrovací protokol EIGRP. Pokročilejší nastavení.
 5. Směrování OSPF pro jednu oblast.
 6. Směrování OSPF pro více oblastí.
 7. Přehled WAN technologií.
 8. Protokol PPP.  
 9. Vzdálený přístup, sítě VPN, tunelování GRE, protokol eBGP.
 10. Filtrování ACL pro IPv4 a IPv6.
 11. Zabezpečení a monitorování sítí, kvalita služeb.
 12. Virtualizace, IoT, sítě SDN. Odstraňování chyb.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Opakování CCNA2.
 2. VLAN technologie: VTP, DTP, přepínání L3.
 3. Technologie EtherChannel.
 4. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 5. Protokol STP.
 6. Směrování EIGRP.
 7. Směrování OSPFv2 a OSPFv3.
 8. OSPF pro více oblastí.
 9. Sériová komunikace PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 10. Vytváření tunelu GRE. Směrování eBGP.
 11. Tunelování IPv6 over IPv4, SPAN.
 12. Filtrování ACL.
 13. Konfigurace SNMPv2, SNMPv3, Syslog, IP SLA.
Literatura referenční:
 
 • Cisco Networking Academy: Scaling Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN  978-1-58713-434-0.
 • Cisco Networking Academy: Connecting Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN 978-1-58713-432-6.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a NetSpace.
Odkazy:
 Materiály ke kurzům jsou na WWW stránkách Cisco Akademie na FIT, viz CCNA3 a CCNA4.

Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opakovací test na laboratořích (max. 36 bodů)
 • Aktivní práce v laboratoři (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.
Podmínky zápočtu:
  
 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163