Název:

Angličtina pro doktorandy

Zkratka:JA6D
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ)
Zástupce garanta:Krhutová Milena, doc. PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Cvičící:Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je zdokonalení studentů v porozumění při čtení akademických textů, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukci textu, odborné prezentace a komunikaci v anglickém jazyce.
Anotace:
  Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, a zároveň na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Zkouška na úrovni alespoň středně pokročilý, případně přijímací zkouška do doktorského studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu, komunikace a prezentace odborné práce.
Osnova přednášek:
 
 • Prezentace
 • Poslech
 • Jazykové funkce
 • Gramatika
 • Akademická a technická angličtina
 • Analýza a reprodukce textů
Literatura referenční:
 
 • Leki, I. (1998) Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. Cambridge: CUP (EN)
 • McCarthy, M., O'Dell, F. (2016) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP (EN)
 • Pathare, E. (2012) Headway Academic Skills 3: Listening & Speaking Student´s Book with Online Practice. Oxford: OUP (EN)
 • Harrison, R. (2012) Headway Academic Skills 3 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book with Oxford Online Skills. Oxford: OUP (EN)
 • Moore, J. (2017) Oxford Academic Vocabulary Practice: Upper-Intermediate B2-C1. Oxford: OUP (EN)
 • Hewings, M. (2013) Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Kurz je založen na elektronických podpůrných materiálech UJAZ. Od studentů se očekává aktivita na seminářích, plnění písemných i ústních úkolů a prezentace.

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit ústní prezentaci na odborné téma a dosáhnout 50% v každé části písemné zkoušky (jazykový test, poslech, práce s odborným textem).
Průběžná kontrola studia:
  
 • Aktivní účast na cvičení
 • Prezentace
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29