Název:

Kódování a komprese dat

Zkratka:KKO
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina C
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-povinný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Zástupce garanta:Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ÚtpřednáškavýukyD0206 09:0010:501MIT MBS MPV
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat, jejich účinností a obvodovou podporou komprese dat.
Anotace:
  Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, LZ78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Obvodová podpora komprese dat.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost činnosti základních jednotek počítače. 
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Teoretický základ moderního přístupu ke snížení redundance v datech.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Význam moderních forem komprese dat.
Proč je předmět vyučován:
  Komprese představuje jednu z typických operací prováděných nad daty a to nejen pro potřeby zvýšení kapacity úložiště, ale také snížení latence přenosu, zvýšení kapacity přenosové linky a podobně. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled kompresních technik a jejich vlastností tak, aby mohli tuto znalost dále aplikovat při řešení problémů v praxi.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, LZ78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadání projektů.
Literatura referenční:
 
 • Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Fifth Edition, 2017, ISBN 978-0-12809-474-7
 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Fourth Edition, Springer 2007, ISBN 978-1-84628-605-5
 • Sayood, K.: Lossless Compression Handbook,  2003, ISBN 978-0-12620-861-0
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály a studijní opory v elektronické formě.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektu s prezentací.
Podmínky zápočtu:
  Vypracování projektu s prezentací. Min 10 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220