Název:

Kryptografie

Zkratka:KRY
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina B
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-povinný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Zástupce garanta:Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Antal Lukáš, Ing. (UITS)
Aron Lukáš, Ing., Ph.D. (UITS)
Jurnečka Peter, Ing. (UITS)
Koranda Karel, Ing. (UITS)
Nagy Jan, Ing. (UITS)
Ovšonka Daniel, Ing. (UITS)
Schäfer Jiří, Ing. (UITS)
Zadina Martin, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyD0206 17:0019:501MIT 2MIT MBS xx
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.
Anotace:
  Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografie tajným klíčem. Kryptografie veřejným klíčem. Příklady aplikace kryptografie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Základní teoretické a praktické znalostí v oblasti aplikované kryptografie. Znalost terminologie, znalost základních algoritmů, protokolů a jejich použití.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti pochopí vztah bezpečnosti a funkčnosti informačních systémů.
Proč je předmět vyučován:
  
Předmět je zásadní pro všechny inženýry pracující v oblastech informatiky. Poskytuje základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů a kryptografie.
Osnova přednášek:
 
 • Klasická kryptografie.
 • Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
 • Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
 • Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, DES, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
 • Typické aplikace symetrické kryptografie.
 • Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
 • Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
 • Příklady asymetrických algoritmů, RSA.
 • DSS (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
 • ElGamal, klíčovaný haš a MAC a jejich použití a vlastnosti.
 • Typické aplikace asymetrické kryptografie.
 • Správa klíčů v symetrické kryptografii.
 • Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Samostatně řešené projekty
Literatura referenční:
 
 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Pearson India, 2018, ISBN 9789332585225
Literatura studijní:
 
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on WWW
 • Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, available on WWW
 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, available on WWW
Kontrolovaná výuka:
  Písemný půlsemestrální test, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu. Plagiátorství nebo nesamostatná práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29